Συλλογή αποφάσεων του Δικαστηρίου της EΕ για την ερμηνεία του δικαίου σχετικά με την προτιμησιακή καταγωγή

542

Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιεύσε συλλογή περιλήψεων των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην ερμηνεία διατάξεων σχετικά με την προτιμησιακή καταγωγή.

Στο έγγραφο περιλαμβάνονται τα προδικαστικά ερωτήματα, οι νομικές διατάξεις και ανάλυση των αποφάσεων.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο εδώ.