Τρέχει με … 621 η εξ αποστάσεως Σύσταση Επιχειρήσεων

437

Σε χρόνους ρεκόρ… συστάθηκαν 621 επιχειρήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες που τρέχει η e-ΥΜΣ ( Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης ) Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται από κατασκευαστικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας έως λογιστικά γραφεία και καφετέριες. Αξιοσημείωτο είναι πως υπήρξε επιχείρηση η οποία χρειάστηκε μόλις 9 λεπτά για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 9 Έως 30.10.2018 ) από τη Γενική Γραμματεία Εμπορείου και Προστασίας και Καταναλωτή ( ΓΓΕΠΚ) –αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης -, ο μέσος όρος σύστασης ανέρχεται σε 19 ώρες.

‘Οσον αφορά στην έδρα των επιχειρήσεων που επέλεξαν την εξ αποστάσεως σύσταση; 314 είναι στη Αθήνα, 65 στη Θεσσαλονίκη, 43 στον Πειραιά, 27 στην Αχαΐα, 23 στο Ηράκλειο, 19 στα Δωδεκάνησα ,12 στη Κέρκυρα και επίσης 12 στην Κόρινθο,11 στη Λάρισα, 9 στις Κυκλάδες κ.ο.κ

Ενέργειες που ενεργοποιούνται αυτόματα από το σύστημα eYMΣ

-Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ ) σύστασης.

-Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

-Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

-Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο TAXIS τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ.

-Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του Taxisnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης και κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet.

-Εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.

-Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρίας.

-Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά τους αιτούντες.

-Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρίας και όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΠΗΓΗΕΝΙΚΟΣ