Τροπολογία για ρύθμιση οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση (έγγραφο)

678

Σε τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλη, ρυθμίζονται ζητήματα αναδοχής οφειλών επιχειρήσεων ΟΤΑ α’ βαθμού και διευκρινίζεται το πλαίσιο των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων καθώς και το καθεστώς κατά το οποίο ο Δήμος καθίσταται μοναδικός υπόχρεος στην καταβολή των οφειλών προς το ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικά: