ΔΣΑ: Πώς θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων στο κτίριο 2 του Πρωτοδικείου Αθηνών

207

Σημαντική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει για τις εξελίξεις σχετικά με τα γνωστά φαινόμενα της ταλαιπωρίας των δικηγόρων που προσέρχονται στο κτίριο 2 του Πρωτοδικείου Αθηνών για να καταθέσουν δικόγραφα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενόψει της συνέχισης του προβλήματος, της επερχόμενης την 31.12.2018 λήξης προθεσμιών και αφετέρου της αναμενόμενης αύξησης του αριθμών των κατατεθησομένων δικογράφων την περίοδο αυτή, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ ήλθε σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γρίβα Γεώργιο, για να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα, τα οποία, αποφασίσθηκε από τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των Τμημάτων του Πρωτοδικείου να εφαρμοσθούν πιλοτικά για την περίοδο του Δεκεμβρίου 2018 και μέχρις ότου λυθεί οριστικά το ζήτημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης και του διορισμού δικαστικών υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε χώρα στις 28/11 συνάντηση του Προέδρου της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντιπροσωπεία Συμβούλων του Δ.Σ.Α. (κα Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, κ. Κων/νο Ρίζο και κ. Αλέξανδρο Μαντζούτσο), όπου συζητήθηκαν τα παραπάνω ζητήματα, και αφού το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών έλαβε υπόψη του τις θέσεις του ΔΣΑ, κατέληξε σε αποφάσεις, τις οποίες είχε αποδεχτεί και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ στην από 28.11.2018 συνεδρίασή του.

Έτσι λοιπόν από τη Δευτέρα 3/12/2018, η κατάθεση των δικογράφων στο κτίριο 2 του Πρωτοδικείου Αθηνών πινάκια τακτικής διαδικασίας και πινάκια ειδικών διαδικασιών θα γίνεται αυθημερόν μόνο για τις παραγραφόμενες και τις έχουσες προθεσμία υποθέσεις ή για τις περιπτώσεις που υπάρχει σπουδαίος δικονομικός λόγος.

Για τις υποθέσεις αυτές απαιτείται ο χαρακτηρισμός τους ως παραγραφόμενες ή ως έχουσες προθεσμία από τα τακτικά μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, τα οποία θα είναι αμφότερα παρόντα στο κτίριο 6, γραφείο 111 πλην του χρονικού διαστήματος από 21-12-2018 έως και 6-1-2019, όπου τα τακτικά μέλη δύνανται να αναπληρωθούν από τα αναπληρωματικά μέλη.

Η κατάθεση στο γραφείο 111, κτίριο 6, θα γίνεται από τις 9:00 έως 13:00 ώρα.

Όλα τα υπόλοιπα δικόγραφα θα παραδίδονται στα αρμόδιο τμήμα και θα παραλαμβάνονται από τους δικηγόρους ως εξής:

Α) Από τα πινάκια τακτικής διαδικασίας την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης (π.χ ημέρα παράδοσης Δευτέρα, ημέρα παραλαβής Πέμπτη),

Β) Από τα πινάκια ειδικών διαδικασιών την 5η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης (π.χ ημέρα παράδοσης Δευτέρα, ημερομηνία παραλαβής Δευτέρα).

Κατά την παράδοση των δικογράφων για κατάθεση θα δίδεται στους δικηγόρους επίσημο αποδεικτικό έγγραφο από το Πρωτοδικείο με αριθμό πρωτοκόλλου και κατά την παραλαβή των κατατεθειμένων δικογράφων θα τίθεται υπογραφή σε αd hοc τηρούμενα βιβλίο.

Επίσης, για όσους δικηγόρους το επιθυμούν, θα υπάρχει δυνατότητα παλαβής των κατατεθειμένων δικογράφων και από ειδικά εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ΔΣΑ.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικό. με στόχο να δοθεί τέλος στην πρακτική της κατάθεσης δικογράφου με αναμονές σε ατελείωτες ουρές και αριθμούς προτεραιότητας.