Ποια δάνεια θα τιτλοποιήσει η Eurobank

211

Τα δάνεια που παίρνουν τον δρόμο της τιτλοποίησης αφορούν οφειλές μεσαίων/μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η επιλογή τους θα είναι έτοιμη στις 15 Ιανουαρίου. Σχέδια για επιπρόσθετη τιτλοποίηση 2-2,5 δισ. ευρώ το 2019.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η επιλογή των καταγγελμένων δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ, τα οποία θα μεταφερθούν από τη Eurobank στην εταιρεία ειδικού σκοπού SPV, με στόχο εν συνεχεία να ξεκινήσουν οι σύνθετες διαδικασίες για την τιτλοποίησή τους. Με βάση τον σχεδιασμό, η επιλογή των εν λόγω δανείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, ούτως ώστε να τρέξει το εγχείρημα του μετασχηματισμού της τράπεζας.

Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι η διοίκηση της τράπεζας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εντάξει στον στρατηγικό σχεδιασμό του 2019 ένα επιπλέον (πέραν των 7 δισ. ευρώ και των 2 δισ. ευρώ στεγαστικών που ήδη τρέχει) πακέτο τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2-2,5 δισ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες το επιτρέψουν και πάει ικανοποιητικά η μεγάλη τιτλοποίηση των 7 δισ. ευρώ.

Η σύνθεση των 7 δισ. ευρώ

Η πλειονότητα των καταγγελμένων δανείων που θα απαρτίσουν το πακέτο των 7 δισ. ευρώ προέρχεται από το εταιρικό χαρτοφυλάκιο και λιγότερο από τη λιανική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Euro2day.gr, τα κόκκινα δάνεια που θα τιτλοποιήσει η τράπεζα (σ.σ. μέσω του πακέτου των 7 δισ. ευρώ) αποτελούν:

– Μη εξυπηρετούμενα και καταγγελμένα δάνεια που έχουν δοθεί προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

– Κόκκινα δάνεια, καταγγελμένα επίσης, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (sbs).

– Το προς τιτλοποίηση πακέτο δεν έχει αμιγώς στεγαστικά καθώς η τράπεζα έχει ήδη δρομολογήσει την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Άνοιξη του 2019.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με τον τρόπο αυτό η Eurobank αναμένεται να περιορίσει στο τέλος του 2019 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά (NPEs) στην περιοχή των 10,5 δισ. ευρώ, γεγονός που θα της ανοίξει τον δρόμο να «γειώσει» τα NPEs κάτω από τα 5 δισ. ευρώ στο τα τέλος του 2021. Πηγή με γνώση του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας τονίζει ότι «η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πιο φιλόδοξα μέχρι το τέλος του 2019, στην περίπτωση που η τράπεζα αποφασίσει και οι συνθήκες το επιτρέψουν να προχωρήσει στην επιπρόσθετη τιτλοποίηση των 2-2,5 δισ. ευρώ».

Θετική υποδοχή

Τη συμφωνία Eurobank-Grivalia, κυρίως την κάλυψη της κεφαλαιακής ζημίας από την τιτλοποίηση των 7 δισ. ευρώ μέσω των κεφαλαίων της Grivalia, υποδέχθηκανμε ιδιαίτερα θετικά σχόλια οι ξένοι επενδυτές στον γύρο παρουσιάσεων που πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες η διοίκηση της τράπεζας στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

ΠΗΓΗeuro2day.gr