Ποιο είναι το πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση των NPEs

254

Την έξοδο δανείων, ύψους 19,8 δισ. ευρώ, από την περίμετρο των μη εξυπηρετούμενων, αναμένει μέσα στην προσεχή τριετία η Τράπεζα Πειραιώς. Στο ίδιο διάστημα, η Τράπεζα αναμένει εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων 5,7 δισ. ευρώ.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αναδιαρθρώσεις δανείων (μόνο την τελευταία χρονιά, οι αναδιαρθρώσεις κόστισαν στην Τράπεζα 1,5 δισ. ευρώ), η Τράπεζα εκτιμά ότι κατά την προσεχή τριετία θα εξυγιανθούν και θα εισπραχθούν δάνεια 8,2 δισ. ευρώ, θα ρευστοποιηθούν δάνεια 1,9 δισ. ευρώ, θα διαγραφούν δάνεια 4,1 δισ. ευρώ και θα πωληθούν δάνεια 5,6 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι διαγραφές, ύψους 4,1 δισ. ευρώ, λόγω της βαθιάς αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα κοστίσουν στην Τράπεζα 1,8 δισ. ευρώ.

Ο όγκος των δανείων που έχει αναδιαρθρώσει η Τράπεζα Πειραιώς το 2017 και 2018 ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ (6,7 και 5,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα). Οι αναδιαρθρώσεις δανείων το 2019 θα ανέλθουν σε 3,2 δισ. ευρώ, το 2020 σε 2 δισ. ευρώ και το 2021 σε 1,3 δισ. ευρώ.

Στην τριετία 2019 – 2021, η Τράπεζα στοχεύει σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά 14 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, η μείωση των NPEs μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2019 υπολογίζεται σε 4,2 δισ. ευρώ (από τα 26,3 στα 22,1 δισ. ευρώ), μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2020 σε 5,5 δισ. ευρώ (στα 16,6 δισ. ευρώ) και μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2021 σε 3,2 δισ. ευρώ (στα 13,3 δις. ευρώ). Η μείωση των 5,5 δισ. ευρώ το 2020 θα περιλαμβάνει τιτλοποίηση στεγαστικών NPEs, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, αναμένεται στην τριετία μείωση κατά 8,4 δισ. ευρώ (- 2,2 δισ. Δεκέμβριο 2018 – Δεκέμβριο 2019, – 3,9 δισ. Δεκέμβριο 2019 – Δεκέμβριο 2020 και – 2,3 δισ. Δεκέμβριο 2020 – Δεκέμβριο 2021) ώστε τα NPLs να υποχωρήσουν από τα 16,5 δισ. ευρώ στις 31/12/2018 στα 8 δισ. ευρώ στις 31/12/21.

Σε επίπεδο πωλήσεων NPLs, μέσα στο α’ εξάμηνο 2019 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πωλήσεις πακέτου ναυτιλιακών NPLs (project Nemo) και ανεξασφάλιστων NPLs από οφειλές καταναλωτικών δανείων, καρτών, μικρών επιχειρηματικών δανείων και ανοιγμάτων leasing (project Iris), αρχικής περιμέτρου 800 και 900 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η διαδικασία VDR για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές του χαρτοφυλακίου Nemo ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την πώληση έχει αναλάβει η Houlihan & Lokey.

Βασικό εργαλείο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας θα είναι εφεξής οι πλειστηριασμοί. Όπως αναφέρθηκε χθες στους αναλυτές, η Τράπεζα αναμένει εισροές νέων ακινήτων από πλειστηριασμούς, αξίας 700 εκατ. ευρώ, την επόμενη τριετία. Εκτιμάται ότι η Τράπεζα θα μεταπωλήσει ακίνητα 500 εκατ. ευρώ, καθώς δεν επιδιώκει να διαμορφώσει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο real estate.

Τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα έχει σωρεύσει 5.600 ακίνητα από ανακτήσεις, εκ των οποίων 2.200 οικιστικά, 1.600 εμπορικά, 400 βιομηχανικά και 1.400 οικόπεδα. Η τρέχουσα αξία των ακινήτων αυτών ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗcapital.gr