Δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι στη δημοτική επιχείρηση καθαριότητας

224

Με την αριθμ. 5/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου,που δίκασε ως Εφετείο, απορρίφθηκε η έφεση που είχαν ασκήσει τόσο το ΝΠΙΔ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ”, όσο και ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Ρόδου” κατά της αρχικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου με αριθμό 20/2017 μετά από αγωγή που είχαν ασκήσει εργαζόμενοι στην Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Δήμου Ρόδου και η οποία είχε γίνει δεκτή στο σύνολό της, για τις περικοπές που υπέστησαν στην μισθοδοσία τους βάσει των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010.
Πιο συγκεκριμένα ,το Εφετείο με την ως άνω απόφασή του, έκρινε ότι ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Ρόδου), καθώς οι διατάξεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 με τους οποίους επιβλήθηκαν περικοπές στους μισθούς και επιδόματα των εργαζομένων στην Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Δήμου Ρόδου, δεν τυγχάνουν εφαρμοστέες επί των υπαλλήλων των ΝΠΙΔ που δεν ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ήτοι στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δεν ελέγχονται από το Κράτος, δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν αποτελούν Δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 3429/2005, εφόσον η μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων των ως άνω φορέων και ΝΠΙΔ ουδένα δημοσιονομικό όφελος συνεπάγεται.
Στις υποθέσεις παρέστησαν για λογαριασμό των εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας Δήμου Ρόδου ο δικηγόρος Τρικάλων κ. Απόστολος Γκατζιός και για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ αλλά και για τον Δήμο Ρόδου ο δικηγόρος Ρόδου κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!