ΣτΠ: Αναδρομική χορήγηση φοροαπαλλαγών αναπηρίας

175

Αναδρομική χορήγηση φοροαπαλλαγών αναπηρίας

Περιγραφή

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, η αρμόδια ΔΟΥ προχώρησε σε εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ.1212/24.9.2015, έλαβε υπόψη της την αναπηρία πολίτη απευθείας από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και προέβη στην έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με την οποία του χορήγησε τις προβλεπόμενες απαλλαγές.
______________________

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Σχέσεις κράτους – πολίτη

Ιανουάριος 2018 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ασκώντας την γενική διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα αλλά και την ειδικότερη αρμοδιότητά του ως Πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την τήρηση της Διεθνούς των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση με την παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Άτομο με αναπηρία διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έλαβε τις φοροαπαλλαγές αναπηρίας που δικαιούτο επειδή, εκ παραδρομής, δεν δηλώθηκε στην αρχική φορολογική δήλωση ο σωστός κωδικός που παρέπεμπε σε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όπου το σφάλμα διορθώθηκε, έλαβε την απάντηση από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθούν οι αναλογούσες φοροαπαλλαγές επειδή η αναπηρία δηλώθηκε εκπρόθεσμα.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΔΟΥ προχώρησε σε εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ.1212/24.9.2015, βάσει των οποίων η αναπηρία μπορεί να ληφθεί υπόψη και απευθείας από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, και προέβη στην έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με την οποία χορήγησε τις απαλλαγές.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!