ΣτΠ: Αποδοχή προτάσεων για την προστασία των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων

648

Περιγραφή

Την προστασία από την κατάσχεση και τον συμψηφισμό των προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία, τη μη ένταξή τους σε καμία κατηγορία εισοδήματος και τον μη υπολογισμό τους στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών, αποφάσισαν τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (άρθρο 11 της υπ’αρ Δ12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 – ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018). Με τη ρύθμιση αυτή υλοποιούνται οι αντίστοιχες προτάσεις του Συνηγόρου, τις οποίες είχε υποβάλει ήδη από το 2017 στα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών και αφορούσαν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικές ομάδες.

Συνοδευτικά Αρχεία

1. Δελτίο Τύπου

Αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη για την προστασία των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων

Την προστασία από την κατάσχεση και τον συμψηφισμό των προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία, τη μη ένταξή τους σε καμία κατηγορία εισοδήματος και τον μη υπολογισμό τους στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών, αποφάσισαν τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (άρθρο 11 της υπ’αρ Δ12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 – ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018). Με τη ρύθμιση αυτή υλοποιούνται οι αντίστοιχες προτάσεις του Συνηγόρου, τις οποίες είχε υποβάλει ήδη από το 2017 στα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών και αφορούσαν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, η προστασία των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων από την κατάσχεση και τον συμψηφισμό για χρέη προς το Δημόσιο αποτελούσε πάγια θέση της Ανεξάρτητης Αρχής, είχε τεθεί επανειλημμένα εγγράφως υπόψη των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, είχε τονιστεί σε δημόσιες παρεμβάσεις του Συνηγόρου, αναρτημένες    στην    επίσημη    ιστοσελίδα    της    Αρχής
https://www.synigoros.gr/resources/20170804-dt.pdf και έχει συμπεριληφθεί στην πρόσφατη Ειδική Έκθεση «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο» https://www.synigoros.gr/resources/docs/eidiki-ekthesi-katasx-trap-logar-gia-ofeil-pros-to-dim.pdf

Ο Συνήγορος είχε επίσης παρέμβει προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζητώντας τη μη προσμέτρηση των ανωτέρω επιδομάτων στο συνολικό εισόδημα και στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών, δεδομένης της φύσης τους και του πραγματικού σκοπού τους, ήτοι της ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία για τον οποίο και προβλέφθηκαν από τον νομοθέτη.

Οι ρυθμίσεις αυτές διατυπώθηκαν στο άρθρο 11 της εν λόγω Απόφασης για τις προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία ως ακολούθως: «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τόσο ο ΟΠΕΚΑ κατά τη συνεργασία του με τις Τράπεζες για τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, όσο και οι λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες, θα διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων στην πράξη. Επιπλέον τονίζει ότι οι παρεμβάσεις του για την προστασία όλων των κοινωνικής φύσεως επιδομάτων και βοηθημάτων θα συνεχιστούν.

Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr
__________________________________________

2. Έγγραφο Σ.τ.Π.- ακατάσχετο προνοιακών επιδομάτων
3. Έγγραφο Σ.τ.Π.- φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων
4. Υ.Α. Δ12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 – ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43588

ΠΗΓΗtaxheaven.gr