Φορολόγητες και ακατάσχετες οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία (ΣτΠ)

443

Διευκρινίσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη για την πρόσφατη υπουργική απόφαση

Σύμφωνα με την με Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων»,

– Από την 1.1.2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ) η αρμοδιότητα χορήγησης: α. προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, β. του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και γ. του επιδόματος ομογενών προσφύγων (άρθρο 1).

– Από την 1.1.2019 και εφεξής, αιτήσεις για τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα, για τη συνέχιση καταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, καθώς και αιτήσεις επιδείνωσης της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιούνται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. (άρθρο 4).

– Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντα.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεταιούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα (άρθρο 11).

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β/ 28.12.2018)r

ΠΗΓΗlawspot.gr