Δείτε το νέο έντυπο Ε1 και Ε2 για το φορολογικό έτος 2018

227

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α 1041/2019 με τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, τα λοιπά έντυπα, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης.

Δείτε την απόφαση Α.1041/2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

κατεβάστε το από εδώ