Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για την αίτηση επανεξέτασης αίτησης άδειας διαμονής

918

Με έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζεται ότι για την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής βάσει του άρθρου 24 του ν. 4251/2014, όπως αυτός ισχύει δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου. 

Αντιθέτως, για την υποβολή αιτήσεως θεραπείας κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 του ιδίου νόμου απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους πενήντα (50) ευρώ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο στο immigration.gr

ΠΗΓΗlawspot.gr