Πώς διασφαλίζεται η χρήση του όρου Μακεδονία για τις ελληνικές εταιρείες

326

Διακρατική επιτροπή για την κάλυψη τυχόν διαφορών που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και επιδότηση για την κατοχύρωση σήματος. Πώς εξηγούν τα νέα δεδομένα παράγοντες των υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας.

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται παράγοντες των υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας για τα ζητήματα που προκύπτουν με τα εμπορικά σήματα των επιχειρήσεων και τη χρήση τους, με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών, επισημαίνοντας ότι, βάσει των κοινοτικών κανονισμών, η ονομασία «Μακεδονία» είναι κατοχυρωμένη για την Ελλάδα.

Όπως εξηγούν, υπάρχουν δύο βασικές αρχές στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας που διέπουν αυτού του είδους τις υποθέσεις: η αρχή της χρονικής προτεραιότητας (υπέρ της εταιρείας που πρόλαβε και καταχώρισε πρώτη ένα εμπορικό σήμα) και η αρχή της εδαφικής ισχύος (αν το σήμα καταχωρίστηκε σε εθνικό φορέα έχει ισχύ στα όρια της χώρας, αν καταχωρίστηκε στον ευρωπαϊκό φορέα ισχύει εντός της ΕΕ). Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η αποκλειστική χρήση μιας γεωγραφικής ένδειξης από ιδιώτες, χωρίς περαιτέρω διακριτικά (π.χ. ένα πρόθεμα, ένα γραφικό κ.λπ.).

Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικά με την καταχώριση, ή τη χρήση εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, ή γεωγραφικών ενδείξεων, αυτές επιλύονται από τα δικαστήρια των χωρών όπου κυκλοφορούν τα προϊόντα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών είναιαπολύτως συμβατές αφενός με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αφετέρου, με το διεθνές δίκαιο και ιδίως τη Σύμβαση της Μαδρίτης για την εμπορική ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει ότι σήματα που έχουν καταχωριστεί από ελληνικές επιχειρήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο και εμπεριέχουν αναφορές στον όρο «Μακεδονία» και τα παράγωγα αυτού, είναι απολύτως προστατευμένα.

Επιπλέον, το καθεστώς της γειτονικής χώρας ως υποψήφιας για ένταξη στην Ε.Ε. σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο συγκεκριμένο θέμα. Η συμφωνία περιέχει ρητή αναφορά στη λειτουργία διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων, που εντός του πλαισίου της Ε.Ε. εγγυάται τα συμφέροντα της χώρας μας ως κράτους-μέλους.

Μάλιστα επισημαίνουν ότι όπως προκύπτει από έρευνα στη διεθνή διαδικτυακή βάση δεδομένων TM-VIEW της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρήσεις της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουν κατοχυρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμπορικά σήματα με τους όρους «Macedonian», «Macedonia» κ.ο.κ. Επομένως οι κίνδυνοι επικαλύψεων δεν φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί.

Επιτροπή διαβούλευσης

Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν επικαλύψεις, όπως προβλέπει η συμφωνία, εντός του 2019 θα συσταθεί επιτροπή διαβούλευσης των εκπροσώπων των επιχειρηματικών φορέων των δύο χωρών, η οποία θα επικουρείται από την ομάδα ειδικών-εμπειρογνωμόνων με εκπροσώπους των δύο κρατών και θα πρέπει να βρει τις αναγκαίες, αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, στα ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση εμπορικών σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων (π.χ. διακριτικούς τίτλους και domain names επιχειρήσεων) και εμπεριέχουν τον γεωγραφικό όρο «Μακεδονία».

Από τα παραπάνω, σημειώνουν, προκύπτει ότι δεν υπάρχει διάταξη που να επιβάλλει αλλαγή ονομασίας σε ελληνικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να ονομάζουν τα προϊόντα τους «μακεδονικά», ενώ η καταχώριση εμπορικών σημάτων μίας επιχείρησης παρέχει πλήρη προστασία και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του έναντι όλων. Συνεπώς σε σχέση με τα εμπορικά ζητήματα, δηλαδή ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση του όρου «Μακεδονία» σε εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων, δεν θα επηρεαστεί η παρούσα εμπορική χρήση, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Χρηματοδότηση για κατοχύρωση κοινοτικού σήματος

Σε ό,τι αφορά στις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να κατοχυρώνουν κοινοτικό σήμα, υπάρχει ήδη πρόβλεψη χρηματοδότησης από τις 19 Δεκεμβρίου 2018. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, θα καλύπτει δαπάνες και για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειών (τέλη, παράβολα, νομικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες) για κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος είναι 8.000 ευρώ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί, πάντως, ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο και μόνο για να λάβει την επιδότηση κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος.  Αντίθετα, θα πρέπει να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξή της, ώστε μέρος της επιδότησης να καλύπτει και τις δαπάνες κατοχύρωσης του σήματος.


ΠΗΓΗeuro2day.gr