Στην Βουλή νομοσχέδιο για την Δικαιοσύνη – Τι αλλάζει σε φυλακές και κοινωφελή εργασία κρατουμένων

619

Με νομοσχέδιο που εισήχθη στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης, θεσπίζονται διατάξεις σχετικές με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι αρμοδιότητες του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, η διαδικασία και τα προσόντα επιλογής των υποψηφίων αλλά και οι αρμοδιότητες των Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων

Ειδικότερα, στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην ενίσχυση της λειτουργίας του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, η διασφάλιση της διοικητικής αυτοτέλειας των δικηγορικών συλλόγων, η διεύρυνση της νομικής βοήθειας και την πρόβλεψη πρόσθετης αποζημίωσης για δίκες μακράς διάρκειας καθώς και την αλλαγή του συστήματος καταβολής ΦΠΑ για την παροχή νομικής βοήθειας. Εξάλλου, τροποποιείται η διαδικασία καταβολής εξόδων σχετικά με τις δίκες σε μεταβατικές έδρες.

Επίσης, στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται η επέκταση του μέτρου του ευεργετικού υπολογισμού των εργαζομένων σε περισσότερες μονάδες Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται η λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και η ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος σε όσους παρέχουν κοινωφελή εργασία.

Επίσης, με την κύρωση του Πρωτοκόλλου 16 της ΕΣΔΑ διευρύνεται η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ενισχύεται το τεκμήριο αθωότητας.