Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4603/2019 για την Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού

1114

Με δικηγόρους δικαστικούς αντιπροσώπους οι αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4603/2019 “Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τον νέο Νόμο συνιστάται αυτοτελές νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού», το οποίο καλείται να «αντικαταστήσει» τη σήµερα υφιστάµενη Επιτροπή του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.

Παράλληλα αναµορφώνεται και εκσυγχρονίζεται το υφιστάµενο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου του επαγγελµατικού αθλητισµού, µε σκοπό την εµπέδωση της νοµιµότητας και των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστούς διοίκησης. 

Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών

Όπως είχε αναφερθεί πριν λίγες ημέρες, μετά από επικοινωνία του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, Δημητρίου Βερβεσού με  τον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη, έγινε δεκτή η πρόταση του δικηγορικού σώματος για τον ορισμό δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων και στις αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων και υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες εργατικών σωματείων, λοιπών συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, που τώρα επεκτείνεται και σε αθλητικά σωματεία και υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και Ομοσπονδίες, είχε προβλεφθεί, το πρώτον, στο άρθρο 52 ν. 4446/2016.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 3 του νέου Νόμου:

«3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.».

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4603/2019, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗlawspot.gr