Δημόσιος υπάλληλος που είχε τεθεί σε αργία ζητά αναδρομικά -Τι γνωμοδότησε το ΝΣΚ (έγγραφο)

412

o Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για την καταβολή αναδρομικών αποδοχών από τη Διοίκηση σε δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είχε τεθεί σε δυνητική αργία, από τότε που κατά τη σχετική διαπιστωτική πράξη επανήλθε ο υπάλληλος στην υπηρεσία, χωρίς πραγματική εκτέλεση καθηκόντων, ή από την πραγματική ανάληψη καθηκόντων και την παροχή εργασίας.

Δείτε αποσπάσματα από το ιστορικό της υπόθεσης:


To ΝΣΚ γνωμοδότησε ως εξής

Η αξίωση για παροχή μισθού δημοσίου υπαλλήλου, του οποίου ήρθη η θέση σε δυνητική αργία, γεννάται μόνο μετά, την «εν τοις πράγμασι» ανάληψη υπηρεσίας και την εκτέλεση των καθηκόντων του, κατ’ εφαρμογή της ειδικής και εξαιρετικού χαρακτήρα διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 3528/2007. (ομόφ.)

Δείτε παρακάτω όλο το ιστορικό αλλά και τη νομολογία βάση της οποίας γνωμοδότησε το ΝΣΚ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ -ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr