ΔΣΑ: Ασφαλιστικός οδηγός για το ΕΤΕΑΕΠ (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

84

Στην έκδοση Ασφαλιστικού Οδηγού για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών, με χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις και οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας, προχώρησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Συλλόγου, κ. Δημήτρη Βερβεσού, ο οδηγός εντάσσεται στην συστηματική προσπάθεια πλήρους ενημέρωσης των δικηγόρων και απάντησης στην πληθώρα των ερωτημάτων που ευλόγως εγείρονται.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι από τις 16/3/2019, ξεκίνησαν να εκδίδονται ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ για οφειλόμενες, τρέχουσες και αναδρομικές, εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.

«Με αποκλειστική υπαιτιότητα του ΕΤΕΑΕΠ, η έκδοση των ειδοποιητηρίων πραγματοποιείται με τεράστια καθυστέρηση, που φθάνει πλέον τους 27 μήνες. Η υποχρέωση καταβολής, σωρευτικώς, των άνω ασφαλιστικών εισφορών προκαλεί δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους.

Στην παρούσα συγκυρία, όμως, επείγει η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων, που συσσωρεύονται λόγω της διοικητικής αβελτηρίας και αναποτελεσματικότητας του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ.

Πρέπει αμελλητί να αποκατασταθούν τα λάθη στα ειδοποιητήρια και να παραταθεί η βραχεία προθεσμία αποπληρωμής τους.

Η παράνομη στέρηση της ασφαλιστικής ικανότητας σε συνεπείς ασφαλισμένους είναι μη ανεκτή», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τον οδηγό, τον οποίο επιμελήθηκε ο Σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μπορείτε να βρείτε στο dsa.gr

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!