Κτηματολόγιο: Αναλυτικά η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων – Πώς θα εγγραφεί ένας νέος χρήστης

228

Κτηματολόγιο: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις – Πώς θα την συμπληρώσετε σωστά.

Ο παρόν οδηγός περιγράφει την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης μέσω διαδικτύου. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο οδηγό, προκειμένου να συμπληρώσει ορθά την δήλωσή του.

Σύνδεση στην εφαρμογή

Αρχικά για την σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται ανακατεύθυνση στο περιβάλλον ΑΑΔΕ(Εικόνα 1) (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

ktimatologio10

Αφότου έχει γίνει η σύνδεση του χρήστη και πατήσει το πλήκτρο «Εξουσιοδότηση» (Εικόνα 2) κατευθύνεται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης.

ktimatologio11

Εγγραφή νέου χρήστη

Βασικό προαπαιτούμενο για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης είναι η εγγραφή του χρήστη, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία της διαδικτυακής υποβολής δήλωσης. Μετά την εισαγωγή των κωδικών taxisnet και εφόσον ο χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν κάποια εφαρμογή του Ελληνικού Κτηματολογίου καλείται να συμπληρώσει πλήρως τα προσωπικά του στοιχεία.

Σε πρώτη φάση εμφανίζεται η οθόνη από την οποία επιλέγεται το είδος του προσώπου ΦΥΣΙΚΟ ή ΝΟΜΙΚΟ. Ανάλογα με την επιλογή εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη για την συμπλήρωση των στοιχείων του δικαιούχου. Σημειώνεται, ότι το ΑΦΜ του δικαιούχου δεν μπορεί να αλλαχθεί αφού συπληρώνεται αυτόματα σύμφωνα με τους κωδικούς που χρησιμοποίησε ο χρήστης για να συνδεθεί στην εφαρμογή.

Κατά την συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας πρέπει να ακολουθηθεί η σειρά Χώρα- Νομός-Δήμος.

Μετά την συμπλήρωση ή την διόρθωση των απαιτούμενων στοιχείων του δικαιούχου, πατάμε το πλήκτρο «Αποθήκευση». Σε περίπτωση που ο χρήστης παραλείψει να συμπληρώσει κάποια πεδία, μετά την «Αποθήκευση» θα εμφανιστούν στην οθόνη προειδοποιητικά μηνύματα.

ktimatologio proeidopoisi

Σύνδεση Χρήστη

Μετά την συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του προσώπου, ο χρήστης μεταβαίνει στην κεντρική σελίδα.

Επεξεργασία προφίλ

Αφού ο χρήστης έχει μεταβεί πλέον στην Κεντρική σελίδα μπορεί να τροποποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που είχε καταχωρήσει σε οποιαδήποτε σελίδα βρίσκεται μέσα στην εφαρμογή πατώντας το πλήκτρο «Προφίλ: Όνομα Χρήστη». Στην συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη στην οποία μπορεί να συμπληρώσει – διορθώσει τα προσωπικά του στοιχεία και η διαδικασία είναι η ίδια με την Εγγραφή Νέου Χρήστη.

Έξοδος

Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή ή να συνδεθεί με άλλο ΑΦΜ θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Έξοδος» (Εικόνα 17) και θα ακολουθήσει την διαδικασία από την αρχή.

Νέα Δήλωση

Ο χρήστης επιλέγει από το μενού «Νέα Δήλωση». Εμφανίζεται η οθόνη από την οποία ο χρήστης επιλέγει τον Νομό και τον ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το δηλωθέν ακίνητο (ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον Προκαποδιστριακό και όχι τον Καλλικρατικό Δήμο) και επιλέγει το πλήκτρο «Αποθήκευση».

Δείτε εδώ όλες τις οδηγίες για το Κτηματολόγιο.