Το Εφετείο “ξηλώνει“ κεραίες κινητής τηλεφωνίας από πολυκατοικία

500

Με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας (664/2019) δύο εταιρίες κινητής τηλεφωνίας υποχρεώνονται να “κατεβάσουν” τις κεραίες που είχαν τοποθετήσει σε δώμα πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι, το οποίο είχαν ενοικιάσει.

Να διακόψουν την λειτουργία των σταθμών βάσης

Η απόφαση κάνει λόγο για “κίνδυνο της ασφάλειας των κατοίκων” και υποχρεώνει τις εταιρίες να “άρουν την προσβολή, να διακόψουν την λειτουργία των σταθμών βάσης και αφαιρέσουν την κεραία κινητής τηλεφωνίας”, επιδικάζοντας δε και 1.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση και ηθική βλάβη κατά περίπτωση στους ενάγοντες.

Στην επίδικη αγωγή, οι ένοικοι της πολυκατοικίας υποστηρίζουν ότι παρανόμως εγκατέστησαν οι εταιρίες σταθμούς βάσης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ότι η προσβολή αυτή αποτελεί παράνομη και υπαίτια πράξη και άρα αδικοπραξία, αφού οι εναγόμενες γνώριζαν τις απαγορευτικές ως προς τη χρήση αυτή διατάξεις του κανονισμού.

Μάλιστα, επικαλέσθηκαν και ηθική βλάβη από την κίνηση αυτή των εταιριών, καθώς τους δημιουργήθηκαν συναισθήματα φόβου, στεναχώριας και ανησυχίας “ενόψει του κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς από τις πλημμελείς από τεχνική άποψη ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις”, αλλά των βλαβερών για την υγεία τους εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά και της μη δυνατότητας επικερδούς αξιοποίησης των διαμερισμάτων ιδιοκτησίας τους, που βρίσκονται στην ίδια οικοδομή.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις

Στο σκεπτικό της η απόφαση αναφέρει ότι βάση του κανονισμού της πολυκατοικίας, που δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο, οι ιδιοκτήτες του δώματος προχώρησαν στην ενοικίασή του στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, εξαιτίας των ωφελημάτων που θα λάμβαναν οι ίδιοι από αυτό.

“Αποσκοπώντας στα ωφελήματα που θα είχαν από την εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω σταθμών βάσεων κινητής τηλεφωνίας στο συγκεκριμένο μίσθιο γνωρίζοντας, ότι προσβάλλουν τα δικαιώματα των εναγόντων εγκατέστησαν στο μίσθιο το σχετικό εξοπλισμό, προέβησαν σε επικίνδυνες παρεμβάσεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και λειτούργησαν τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας”, σχολιάζει η απόφαση.

Πρόκληση ηθικής βλάβης

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, το δικαστήριο αναγνώρισε την πρόκληση ηθικής βλάβης “ενόψει του ότι βίωσαν συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου και αγωνίας λόγω του ορατού κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, καθώς και λόγω των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αναστατώθηκε η ήρεμη διαβίωσή τους λόγω των επανειλημμένων προσφυγών τους σε διοικητικές και αστυνομικές αρχές, ώστε να παρέμβουν, τους προκλήθηκε άγχος σχετικά με τη δυνατότητα αποδοτικής οικονομικής εκμετάλλευσης της περιουσίας τους και τέλος διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους με τους λοιπούς ενοίκους των παρακείμενων ακινήτων”.