Ανοίγει το Μάιο η αυλαία τιτλοποιήσεων και πωλήσεων NPLs 36 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2021

301
close-up shot of different value euro currency

Την αυλαία των τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων θα ανοίξει ο Μάιος για τις τράπεζες, με προοπτική να συμβάλουν, μαζί με τις αμιγείς πωλήσεις NPLs, σε ποσοστό 67% στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών μέχρι τα τέλη του 2021.

Με τους νέους στόχους που υπέβαλαν οι τράπεζες στον SSM στα τέλη Μαρτίου, δεσμεύτηκαν να  μειώσουν την έκθεσή τους στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 23,4 δισ. ευρώ φέτος (σημειώνεται ότι το 2018 μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους κατά 13,1 δισ. ευρώ) με αυξημένη εξάρτηση στις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις. Η συμβολή των πωλήσεων και τιτλοποιήσεων στη μείωση αυτή αναμένεται στο 67%, πράγμα που σημαίνει ότι μέσω των εργαλείων αυτών οι τράπεζες θα πρέπει να ξεφορτωθούν από τους ισολογισμούς τους μη εξυπηρετούμενα δάνεια 36 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2021.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις και οι τιτλοποιήσεις συνδέονται άμεσα με την επάρκεια των προβλέψεων των τραπεζών, τις αποτιμήσεις των εγγυήσεων που έχουν έναντι των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τελικώς, τη ζήτηση των επενδυτών για τα ελληνικά “κόκκινα” δάνεια. Συνολικά μέχρι τα τέλη του 2021, οι τράπεζες στοχεύουν σε μείωση των NPEs κατά 53,7 δισ. ευρώ (έναντι αποθέματος προβλέψεων 43,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018), με τους προβλεπόμενους δείκτες NPE να υποχωρούν τότε μεταξύ 9% και 23% από 45,4% σήμερα.

Την προοπτική των τιτλοποιήσεων ελληνικών NPLs αναμένεται να καταδείξει η πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων από τη Eurobank. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Pillar, ύψους 2 δις. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 45.000 μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια με εξασφαλίσεις σε 36.000 ακίνητα. Τα δάνεια αντιστοιχούν σε 31.000 δανειολήπτες και έχουν μέσο χρόνο καθυστέρησης 3,6 έτη. Οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Pillar αναμένονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαϊου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μη δεσμευτικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί ήδη από τα funds Cerberus, LoneStar, PIMCO, Elliott και Fortress.

Όπως έχει ανακοινώσει η Τράπεζα, το χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθεί σε εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα εκδώσει τρία ομόλογα, εκ των οποίων έχει αποφασιστεί το senior (υψηλής διαβάθμισης) να διακρατήσει η Τράπεζα και το mezzanine (ενδιάμεσης διαβάθμισης) να πουληθεί στον προτιμητέο επενδυτή. Σημειώνεται ότι το senior ομόλογο θα έχει ονομαστική αξία περίπου 1 δισ. ευρώ, το mezzanine γύρω στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το junior (χαμηλής διαβάθμισης) περίπου 700 εκατ. ευρώ, όσο το ύψος των προβλέψεων  που καλύπτουν το χαρτοφυλάκιο. για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, δηλαδή περίπου στα 700 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η καθαρή λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου αφαιρουμένων των προβλέψεων ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τράπεζα έχει αποτιμήσει την εμπορική αξία των εξασφαλίσεων των δανείων στα 2,9 δισ. ευρώ.

Η έκβαση του χαρτοφυλακίου Pillar θα είναι ενδεικτική του επενδυτικού ενδιαφέροντος για το επόμενο χαρτοφυλάκιο NPLs, το οποίο η Eurobank θα μεταβιβάσει σε SPV. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Cairo, ύψους 7,5 δισ. ευρώ (4,5 – 5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και 2 – 2,5 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλα επιχειρηματικά) από τα οποία τα 500 εκατ. ευρώ προστέθηκαν σε δεύτερη φάση και αποτελούν δάνεια ρυθμισμένα αλλά αβέβαιης είσπραξης (performing forborne). 


ΠΗΓΗcapital.gr