Αυτόματη ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα: Ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ κατά το έτος ανταλλαγής 2019

33

Με την απόφαση Α 1117/2019 ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2017, κατά το έτος ανταλλαγής 2019: