Δικαστικοί Αντιπρόσωποι: Μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους δεκτές οι αιτήσεις εξαίρεσης

481

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις Προτίμησης δεν επαρκούν, οι διορισμοί θα συμπληρωθούν με κλήρωση από τα ονόματα των καταλόγων

Με εγκύκλιό του το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου παρέχει διευκρινίσεις ως προς την αποδοχή των αιτήσεων εξαίρεσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της 1086/10-4-2019 Εγκυκλίου του Αρείου Πάγου, η αποδοχή των αιτήσεων Εξαίρεσης Υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων επαφίεται στην κρίση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, θα γίνονται δε δεκτές μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις Προτίμησης δεν επαρκούν, οι διορισμοί θα συμπληρωθούν με κλήρωση από τα ονόματα των καταλόγων. 

Υπενθυμίζεται ότι για τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης / εξαίρεσης λήγει την Πέμπτη 25/4 και ώρα 12.00.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο