Συντάξεις: Οδηγός για μειωμένη συνταξιοδότηση στο Δημόσιο

375

Αναλυτικά παραδείγµατα όπου η επιλογή της µειωµένης συνταξιοδότησης συµφέρει τον υπάλληλο

Ποιοι µπορούν να θεµελιώσουν την σύνταξηνωρίτερα και πώς υπολογίζεται το ποσό µετά την ψήφιση των νέων διατάξεων. Αµετάβλητα παραµένουν τα ηλικιακά όρια, καθώς µε τις νέες ρυθµίσεις δεν επήλθε καµία µεταβολή σε αυτά.

Της Ήλια Γούναρη*

Αναλυτικά παραδείγµατα όπου η επιλογή της µειωµένης συνταξιοδότησης συµφέρει τον υπάλληλο.

Θεμελίωση το 2010

Γυναίκα, παλαιά ασφαλισµένη, γεννηµένη στις 29/5/1964, διορισµένη στις 4/9/1990 στο ∆ηµόσιο, προηγούµενη ασφάλιση στο ΙΚΑ 1.675 ηµέρες (5 έτη και 7 µήνες), από 1/2/1985 έως 31/8/1990, άγαµη, θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα (συµπλήρωση 25ετίας) το 2010. Μέχρι το 2010 είχε συνολικό χρόνο ασφάλισης 25 ετών και 11 µηνών.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. 4336/2015

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί

 • Είτε µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους µε πλήρη σύνταξη είτε µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους µε µειωµένη.
 • Είτε µε τη συµπλήρωση 35ετούς υπηρεσίας και του 58ου έτους.
 • Είτε µε τη συµπλήρωση 37ετούς υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4336/2015 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4337/2015

Το ηλικιακό όριο των 60 ετών συµπληρώνεται το 2024 και συνεπώς το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 67ο. Εξακολουθεί όµως να ισχύει το ίδιο ηλικιακό όριο που ίσχυε για την καταβολή µειωµένης σύνταξης (55ο), αφού παρέµεινε αµετάβλητο µε τον Ν. 4336/2015.

 • Η 35ετής συντάξιµη υπηρεσία συµπληρώνεται το 2019, αλλά το 58ο έτος συµπληρώνεται το 2022, εκτός δηλαδή της µεταβατικής περιόδου η συνταξιοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης κα ι τ ο υ 62ου έτους της ηλικίας της.
 • Η 37ετής συντάξιµη υπηρεσία συµπληρώνεται το 2021. Η συνταξιοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή µε τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας των 61 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

Συνεπώς η ασφαλισµένη έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 2 µηνών, δηλ. το 2025, ή άµεσα µε µειωµένη, αφού το 55ο έτος της ηλικίας της το συµπληρώνει εντός του 2019.

Θεμελίωση το 2011

Γυναίκα, παλαιά ασφαλισµένη, µητέρα δύο ενήλικων παιδιών, γεννηµένη στις 4/5/1965, διορισµένη στις 5/9/1994 στο ∆ηµόσιο, προηγούµενη ασφάλιση στο ΙΚΑ 1.253 ηµέρες (4 έτη και 5 µήνες), από το 1987 έως τον 6ο του 1994, µέχρι το 2011 είχε συνολικό χρόνο ασφάλισης 21 ετών και 8 µηνών. Με αναγνώριση πλασµατικού χρόνου των παιδιών 3 ετών και 4 µηνών θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα (συµπλήρωση 25ετίας) το 2011.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. 4336/2015

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί:

 • Είτε µε τη συµπλήρωση του 61ου έτους µε πλήρη σύνταξη είτε µε τη συµπλήρωση του 56ου έτους µε µειωµένη.
 • Είτε µε τη συµπλήρωση 36ετούς υπηρεσίας και του 58ου έτους.
 • Είτε µε τη συµπλήρωση 37ετούς υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4336/2015 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4337/2015

 • Το ηλικιακό όριο των 61 ετών συµπληρώνεται το 2026 και συνεπώς το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 67ο. Εξακολουθεί όµως να ισχύει το ίδιο ηλικιακό όριο το οποίο ίσχυε για την καταβολή µειωµένης σύνταξης (56ο).
 • Η 35ετής συντάξιµη υπηρεσία αλλά και το 58ο έτος της ηλικίας της συµπληρώνεται µετά το 2022, εκτός δηλαδή της µεταβατικής περιόδου, η συνταξιοδότηση στην περίπτωση αυτήν είναι δυνατή µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας της.
 • Η 37ετής συντάξιµη υπηρεσία επίσης συµπληρώνεται µετά το 2022, η συνταξιοδότηση στην περίπτωση αυτήν είναι δυνατή επίσης µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας της.

Συνεπώς η ασφαλισµένη δεν έχει πολλά περιθώρια επιλογής. Το κοντινότερο και κατ’ ακολουθία ευνοϊκότερο σενάριο συνταξιοδότησης για την υπάλληλο είναι η µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας της, δηλαδή το 2021.

Θεμελίωση το 2012

Ανδρας, παλαιός ασφαλισµένος, άγαµος, γεννηµένος στις 4/6/1956, διορισµένος στις 6/8/1998 στο ∆ηµόσιο, πτυχιούχος, προηγούµενη ασφάλιση στο ΙΚΑ 2.050 ηµέρες (6 έτη και 10 µήνες) από το 1990 έως τον 7ο του 1998, µέχρι το 2012 είχε χρόνο ασφάλισης 21 ετών και 3 µηνών. Με αναγνώριση πλασµατικού χρόνου των σπουδών του 3 ετών και 9 µηνών θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα (συµπλήρωση 25ετίας) το 2012.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. 4336/2015

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί:

 • Είτε µε τη συµπλήρωση του 63ου έτους µε πλήρη σύνταξη είτε µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους µε µειωµένη.
 • Είτε µε τη συµπλήρωση 37ετούς υπηρεσίας και του 59ου έτους.
 • Είτε µε τη συµπλήρωση 37ετούς υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4336/2015 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4337/2015

Το ηλικιακό όριο των 63 ετών συµπληρώνεται φέτος το 2019 και συνεπώς το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη διαµορφώνεται στα 65 έτη και 6 µήνες.

 • Αν και το όριο ηλικίας των 58 ετών έχει συµπληρωθεί πριν από τον 8ο του 2015, η 35ετής συντάξιµη υπηρεσία συµπληρώνεται µετά το 2022. Η συνταξιοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας της.
 • Η 37ετής συντάξιµη υπηρεσία επίσης συµπληρώνεται µετά το 2022. Η συνταξιοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή επίσης µε τη συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας. Συνεπώς ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 6 µηνών, δηλ. το 2022, ή µε µειωµένη άµεσα.

*Η Ηλια Γούναρη είναι πρώην προϊσταµένη συντάξεων ΙΚΑ, κοινωνιολόγος του ∆ικαίου 

ΠΗΓΗΕΘΝΟΣ