Σύντομος οδηγός περιφερειακών εκλογών από το Υπουργείο Εσωτερικών

147

Πληροφορίες για τους εκλογείς, τους εκλόγιμους, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα

Σύντομο οδηγό περιφερειακών εκλογών, με πληροφορίες για τους εκλογείς, τους εκλόγιμους, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α’ γύρος: 26 Μαϊου 2019 μαζί με τις ευρωεκλογές

Β’ γύρος (όπου απαιτηθεί): 2 Ιουνίου 2019

Εγκατάσταση αρχών: 1 Σεπτεμβρίου 2019

Λήξη θητείας: 31 Δεκεμβρίου 2023

Διαβάστε επίσης: Αναλυτικές πληροφορίες για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές από το Υπουργείο Εσωτερικών (Εγκύκλιοι)

ΕΚΛΟΓΕΙΣ

Δικαίωμα ψήφου έχουν:

 • όλοι οι δημότες Δήμου της οικείας περιφέρειας
 • οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων αυτών 

και οι οποίοι σωρευτικά: 

 • έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31.12.2002,
 • είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας,
 • δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα. 

ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

Περιφερειάρχες μπορούν να εκλεγούν:

 • οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας, οι οποίοι
 • έχουν την ικανότητα του εκλέγειν
 • έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά  την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

Περιφερειακοί σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν: 

 • οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας και πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι:
 • έχουν την ικανότητα του εκλέγειν 
 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών. 

Μεταδημότευση για υποβολή υποψηφιότητας 

 • δυνατότητα μεταδημότευσης χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας.
 • υποβολή αίτησης σε δήμο της περιφέρειας από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την προηγούμενη της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, δηλ. μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 4ης Μαΐου 2019. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση είναι τα εξής:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο δήμο όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια στην οποία ανήκει χωρικά ο δήμος αυτός και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου.
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο από τον οποίο μεταδημοτεύει.

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!