Φορολογία εισοδήματος – Προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση σημαντικού χρηματικού ποσού «άγνωστης πηγής ή αιτίας» – Κοινός λογαριασμός

65

Lawspot.gr

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 15568/2018, 3ο Τμήμα

Φορολογία εισοδήματος – Προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση σημαντικού χρηματικού ποσού «άγνωστης πηγής ή αιτίας» – Κοινός λογαριασμός

οσό τραπεζικού λογαριασμού και αντίστοιχου εμβάσματος μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, την οποία είτε αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση.

Στην περίπτωση πραγματοποίησης εμβάσματος από κοινό λογαριασμό, ο τελευταίος θεωρείται ότι ανήκει σε όλους τους συνδικαιούχους κατ’ ίσα μέρη, εκτός εάν ο ελεγχόμενος αποδείξει διαφορετική αναλογία επί του ποσού αυτού.

Μόνη, όμως, η επίκληση της ύπαρξης διαθεσίμων χρηματικών υπολοίπων δεν αρκεί προς τούτο, αλλά απαιτείται να αποδειχθεί η ακριβής προέλευση του επίμαχου ποσού κατάθεσης με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία (λ.χ. τραπεζικά έγγραφα, το βιβλιάριο του λογαριασμού αυτού, από τα οποία να προκύπτουν οι καταθέσεις και τα πρόσωπα που προέβησαν σε αυτές).Πηγή: adjustice.gr

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!