Δάνεια ΟΕΚ: Μέχρι τις 31/12/2019 οι αιτήσεις για την ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών

124

Τροποποιήσεις προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου για όσους επιθυμούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους από δάνεια που πήραν από τον καταργηθεντα ΟΕΚ.

Ειδικότερα τροποποιειται η 52246/3173/2018/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β΄) υπουργική απόφαση και πλέον δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130 Α΄) και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της υπαγωγής του στις ρυθμίσεις της παρούσας θα επέρχονται με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση του ν. 3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού.
«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η-12-2019. Παράλληλα στις περιπτώσεις των πυροπληκτων εντάσσονται πλέον και οι πλημμυροπαθεις.

Στην ρύθμιση κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και δεν κάνει χρήση της κατοικίας του λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και πλουτισμού του.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!