Δασικοί χάρτες: Απόφαση – ανάσα για τα νησιά – Ποιες εκτάσεις αφορά

153

Εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση ή αυτή δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Αυτή είναι η ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών περί των φρυγανικών εκτάσεων, οι οποίες δεν φέρουν δασική βλάστηση, την οποία αποδέχτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος.

Με τον τρόπο αυτόν λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ειδικά τα νησιά, αφού πλέον ξεκαθαρίζεται ο χαρακτήρας αυτών των εκτάσεων. Και αυτό σημαίνει ότι αν οι εκτάσεις είναι ιδιωτικές οι ιδιοκτήτες μπορούν να χτίσουν με βάση τα όσα ισχύουν στην πολεοδομική νομοθεσία.

Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται και η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών αφού πλέον θα μειωθούν οι εντάσεις. Σημειώνεται πως με βάση τα όσα ίσχυαν σε πολλά νησιά, όπως η Πάτμος και η Σύμη, πάνω από το 80% των εκτάσεών τους είχε χαρακτηριστεί ως δάσος με συνέπεια να προκληθούν πολλές αντιδράσεις. Το ίδιο συνέβη και σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει στις 21 Ιανουαρίου 2019 ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις στις οποίες έχουν αναγερθεί κτίρια με οικοδομική άδεια εξαιρούνται από τη δασική νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις οι οποίες κατά το 1945 ήταν αγροτικές.

Για τις περιπτώσεις των ήδη θεωρημένων αναρτημένων δασικών χαρτών, αυτοί θα επικαιροποιηθούν με τη διαδικασία που υπάρχει στην υπουργική απόφαση για τα πρόδηλα σφάλματα. Για τους κυρωμένους δασικούς χάρτες θα γίνει άμεσα διόρθωση- αναμόρφωση των δασικών χαρτών με διαδικασία που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!