ΚΥΠΡΟΣ : Μπλόκαρε την ανέγερση πολυκατοικίας στη γειτονιά

59

Την ανέγερση πολυκατοικίας στον Δήμο Γερμασόγειας μπλόκαρε κάτοικος της περιοχής, με διάταγμα το οποίο εξασφάλισε από το Διοικητικό Δικαστήριο. Η προσφεύγουσα προσέβαλε τη νομιμότητα της πολεοδομικής άδειας που εξέδωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε εργοληπτική εταιρεία.

Η προσφυγή καταχωρίστηκε την περασμένη Παρασκευή και το διάταγμα εκδόθηκε τη Δευτέρα. Η επηρεαζόμενη γειτόνισσα έπεισε το Δικαστήριο ότι στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να υπάρχει έκδηλη παρανομία, η οποία ενδέχεται, όταν ολοκληρωθεί το έργο, να επηρεάζει την ποιότητα ζωής της.  Πριν από περίπου δύο χρόνια η επηρεαζόμενη πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο δίπλα από το σπίτι της να ανεγερθεί συγκρότημα διαμερισμάτων και ζήτησε επίσημη ενημέρωση από την Πολεοδομία.  Η απάντηση δόθηκε πέρσι τον Απρίλιο, και στη σχετική επιστολή υποδεικνύονταν ότι με βάση το τοπικό σχέδιο οι επιτρεπόμενοι συντελεστές ανάπτυξης έχουν ως ανώτατο αριθμό ορόφων τους δύο και ανώτατο ύψος οικοδομής τα 10 μέτρα. Η προσφεύγουσα επικαλέστηκε έκδηλη παρανομία κατά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας. Έθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου έκθεση πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη θα είναι τεσσάρων ορόφων με ύψος 14 μέτρα ενώ μέρος αυτής θα έχει και πέμπτο όροφο με ύψος 17,5 μέτρα ενώ φαίνεται να υπάρχουν και κατασκευές στην οροφή που αυξάνουν το ύψος κατά 1,5 πρόσθετα μέτρα, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του ισχύοντος τοπικού σχεδίου. Σύμφωνα, επίσης, με την έκθεση του εμπειρογνώμονα όταν περατωθεί η ανάπτυξη θα υπάρχει σε απόσταση 3 μέτρων από το σημείο που σήμερα βρίσκεται η πισίνα της κατοικίας της προσφεύγουσας, κάθετος τοίχος ύψους 9 μέτρων και ως αποτέλεσμα θα παρακωλύεται η ηλιοφάνεια, αερισμός και θέα του ακινήτου της. Το Δικαστήριο, στη βάση των δεδομένων που έθεσε ενώπιόν του η προσφεύγουσα διαπίστωσε ότι «ικανοποιείται το κριτήριο της έκδηλης παρανομίας εφόσον η απόφαση των καθ’ ων η αίτηση (σ.σ. του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) να χορηγήσουν πολεοδομική άδεια φαίνεται να έγινε κατά παράβαση των προνοιών του τοπικού σχεδίου Λεμεσού». Διαπίστωσε επίσης ότι «δεν προκύπτει να διενεργήθηκε η απαιτούμενη διερεύνηση κατά πόσο επηρεάζονται οι ανέσεις των παρακείμενων ιδιοκτησιών αφού –όπως καταγράφει η αιτήτρια στην ένορκή της δήλωση– δεν ζητήθηκαν καν οι απόψεις των περίοικων πριν την έκδοση της πολεοδομικής άδειας». Το Δικαστήριο εξέδωσε το μονομερές διάταγμα με το οποίο πρέπει να σταματήσουν όλες οι εργασίες ανέγερσης του συγκροτήματος. Δόθηκαν οδηγίες όπως το διάταγμα επιδοθεί και στην εργοληπτική εταιρεία. Το διάταγμα είναι προσωρινό και η τύχη του θα κριθεί όταν το Δικαστήριο ακούσει, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, τις θέσεις της Δημοκρατίας και της εργοληπτικής εταιρείας.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!