Ξεπέρασε τις 2.000 ρυθμίσεις ο Εξωδικαστικός μηχανισμός – Τα στοιχεία για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες

125

Ξεπέρασε τις 2.000 ρυθμίσεις ο Εξωδικαστικός μηχανισμός. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, αθροιστικά μέχρι σήμερα:

– Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 60.831 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

– Έχουν υποβληθεί 6.786 αιτήσεις

– Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 2.009 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Συνοπτικά:

Α. Επιχειρήσεις:

· 40.541 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 9.937 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 3.063 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 807 σε διμερή διαπραγμάτευση και 2.481 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές

· 1.876 βεβαίωση πληρότητας και 1.420 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές

· 308 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους

· 29 Αποτυχίες (έλλειψη απαρτίας) – Οριστικά υποβληθείσα αίτηση προς ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ ή και προς τους δύο

B. Ελεύθεροι επαγγελματίες:

· 18.765 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 11.479 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 3.358 αιτήσεις υποβλήθηκαν

· 768 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

· 1.037 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.478

Γ. Αγρότες:

· 1.525 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 1.098 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 365 αιτήσεις υποβλήθηκαν

· 148 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

· 139 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

· 1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 223

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!