Οι αυστηρές ποινές σε επιχειρήσεις που δεν δημοσιοποιούν ισολογισμούς

432

Με μεγαλύτερα πρόστιμα, αναστολή των καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), αποκλεισμούς από τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και από τις ενισχύσεις του ΕΣΠΑ θα τιμωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους για την εμπορική δημοσιότητα.

τη; Δήμητρας Μανιφάβα

Το παραπάνω προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό του ΓΕΜΗ και την εποπτεία των εταιρειών, το οποίο τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο.

Με τις παραπάνω κυρώσεις η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει –αν όχι να εξαλείψει– φαινόμενα τύπου «Μαρινόπουλου», που επί σειράν ετών δεν δημοσίευε ισολογισμούς ούτε στην εταιρική ιστοσελίδα ούτε στο ΓΕΜΗ, κατά παράβαση του ισχύοντος νόμου, αλλά και χωρίς να έχει καμία κύρωση από την Περιφέρεια που είχε και τη σχετική ελεγκτική αρμοδιότητα.

Αποτέλεσμα ήταν το κοινό αλλά ακόμη και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα υπέρογκα χρέη της μόνον όταν τα στοιχεία αυτά περιελήφθησαν αρχικά στην αίτηση προστασίας από τους πιστωτές της, που κατέθεσε η «Μαρινόπουλος» τον Ιούνιο του 2016, και εν συνεχεία τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου όταν κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και για τον παραπάνω λόγο, αλλά και για τη μείωση της γραφειοκρατίας, με το νομοσχέδιο η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων πράξεων των ανωνύμων εταιρειών φεύγει από τις Περιφέρειες και πλέον αρμόδιες είναι μόνο οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ.

Η κύρωση που προβλέπει αναστολή καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δραστηριότητα με έννομες συνέπειες, προβλέπεται για όσες εταιρείες:

α) Για δύο συνεχή έτη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο ΓΕΜΗ.

β) Δύο έτη μετά τη θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.

γ) Εχουν αναστολή ΑΦΜ.

Τι άλλο προβλέπει το νομοσχέδιο

Σε μια προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας το νομοσχέδιο προβλέπει επέκταση ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών και μείωση κρατικής παρέμβασης. Περίπου το 90% των πράξεων θα καταχωρείται με απλό έλεγχο πληρότητας, ενώ για ορισμένες εταιρικές πράξεις θα αρκεί η με ευθύνη της εταιρείας υποβολή στοιχείων που θα δημοσιοποιούνται, χωρίς την απαίτηση για υποβολή εγγράφων.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται επίσης η υποχρέωση διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση με το Taxis, προκειμένου να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής παρεμφερών δηλώσεων με τα ίδια ή παρεμφερή στοιχεία σε περισσότερες κρατικές υπηρεσίες.

Επίσης, προβλέπονται συγκεκριμένοι χρόνοι που πρέπει οι υπηρεσίες να εγκρίνουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ με μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο τις 21 ημέρες.

Παράταση επιπλέον 21 ημερών μπορεί να δοθεί μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ασυνήθης μεγάλος αριθμός αιτήσεων για καταχώριση εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Τα πρόστιμα για όσους παραβαίνουν γενικώς τον νόμο και όχι μόνο τα θέματα εμπορικής δημοσιότητας μπορούν να φτάνουν ακόμη και τις 100.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται, και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής τριπλασιάζεται.

Στον αντίποδα, επεκτείνεται ο θεσμός του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας σε όλες τις νομικές μορφές –έως σήμερα ισχύει μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες– στις επιχειρήσεις που δεν έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει κατατεθεί για αυτές αίτηση πτώχευσης και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εμπορικής δημοσιότητας.

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για δύο μήνες και απονέμεται από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ.

ΠΗΓΗforoline.gr