Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου 4611/2019 – Από πότε ισχύουν οι αλλαγές

214

Διάταξη – θέμαΗμ. έναρξης ισχύοςΆρθρο Αντικατάσταση παραρτήματος ΙΙΙ ΦΠΑ (μειωμένος συντελεστής)  ΑΑΔΕ – Οδηγίες για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες
20-5-2019 Άρθρο 121Η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία όπως ψηφίστηκε Με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (η πλατφόρμα θα ανοίξει την προσεχή εβδομάδα) Άρθρα 1 έως 18–Η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση όπως διαμορφώθηκε στο τελικό κείμενο 
-Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) Με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (η πλατφόρμα θα ανοίξει την προσεχή εβδομάδα) Άρθρα 98 έως 109 Ευνοικότερες προυποθέσεις για τις χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου («χηρείας») (αύξηση ποσοστού από 50% σε 70% – Τριετία αντί 5ετία από τον γάμο κ.λπ.) Από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019) και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/2016Άρθρο 19 Βάσιμος λόγος απόλυσης  (Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας) Από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019) Άρθρο 48 Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας  (Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας) Από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019) Άρθρο 49 Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία (Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας) Από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019) Άρθρο 50 Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης (Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας) Από 1-7-2019 Άρθρο 51 Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων (Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας) Από 1-7-2019 Άρθρο 52Μία ώρα μετά τη χορήγηση της ετήσιας άδειας η αναγγελία της στο «ΕΡΓΑΝΗ» Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργού Εργασίας Άρθρο 53 Στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αναγγέλλεται από τους εργοδότες, ο αριθμός κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου η μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.(Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας) Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργού Εργασίας Άρθρο 55 Ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αντί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) που ισχύει σήμερα, το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στον εργοδότη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.(Οι σημαντικότερες αλλαγές στα εργασιακά με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας) Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή της εσωτερικής παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 1836/1989 ισχύει από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019), εντούτοις, η διάταξη του άρθρου 33 θα ισχύσει από την έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργού ΕργασίαςΆρθρο 59Επίδομα Στέγασης: Ακατάσχετο και αφορολόγητο με το νέο νομοσχέδιο Από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019) Άρθρο 78 Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α Βαθμού Από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019) Άρθρα 110 έως 117 Χορήγηση 13ης σύνταξης  – Πιστώνεται σήμερα το απόγευμα η 13η σύνταξη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων Από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019) Άρθρο 120Με εργόσημο οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων Από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (17-05-2019) Άρθρο 129

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!