Πώς κατανέμονται οι νέες οργανικές θέσεις Εισαγγελέων (ΠΔ 41/2019)

62

Κατανομή οργανικών θέσεων οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις του ν. 4596/2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 41/2019 “Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφετών, Αντεισαγγελέων Εφετών και Εισαγγελέων Πρωτοδικών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας”.

Σύμφωνα με το ΠΔ, οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Εφετών, Αντεισαγγελέων Εφετών και Εισαγγελέων Πρωτοδικών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4596/2019 (Α΄ 32) κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας ως εξής:

1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι έξι (26).

2. Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).

3. Εισαγγελία Εφετών Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).

4. Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).

5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα πέντε (55).

6. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδιών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).

Μπορείτε να κατεβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα 41/2019


Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!