Το Εφετείο απέρριψε την έφεση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

133

Το Εφετείο Αθηνών, απέρριψε την έφεση της ΕΝΑΕ κατά της απόφασης υπαγωγής της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης (725/2018). 

Η απόφαση ελήφθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς για την υπαγωγή των ναυπηγείων σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Ο ειδικός διαχειριστής έχει ήδη προχωρήσει σε διαγωνιστικές διαδικασίες αξιοποίησης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. 

Η λεγόμενη “Στρατιωτική συμφωνία” για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά προέβλεπε ποιο τμήμα είναι το στρατιωτικό και ποιο το εμπορικό και αυτό έγινε τότε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές δηλαδή τόσο από την ΕΝΑΕ, όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να υλοποιηθεί στην πράξη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επέβαλε στην Ελλάδα την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ. 

Η απόφαση για τις κρατικές ενισχύσεις εκδόθηκε από το ΔΕΕ το 2008 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 

Σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 05/05/2017, αναφέρεται πως: “Μία από τις δεσμεύσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο “Στρατιωτικής συμφωνίας” είναι η πώληση των μη στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων του ναυπηγείου. 

Ο εντολοδόχος ο οποίος διορίστηκε για την πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τα Ελληνικά Ναυπηγεία διαφωνούσαν επί της αρχής με τον κατάλογο των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων. Υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οι δεσμεύσεις δεν εφαρμόστηκαν”.

Το επιχείρημα του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με το καθεστώς ειδικής διαχείρισης ήταν οι οφειλές της ΕΝΑΕ προς τους πιστωτές της. Όπως σημειώνονταν ειδικότερα, προς το Ελληνικό Δημόσιο υπήρχε οφειλή ύψους άνω των 620 εκατ. ευρώ, λόγω της χορήγησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και μαζί με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 667 εκατ. ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς υπάρχουν οφειλές συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας από 1.04.2017 ενώ στους εργαζόμενους οφείλεται συνολικό ποσό άνω των 176 εκατ. ευρώ (αποδοχές και άλλες αξιώσεις των εργαζομένων της ΕΝΑΕ).

Το εμπορικό σκέλος έχει ήδη βγει σε διαγωνισμό, από τον ειδικό διαχειριστή, έχει ολοκληρωθεί και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία κατακύρωσης προσφορών. Παράλληλα, ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε άμεσα σε διαγωνισμό το στρατιωτικό κομμάτι των ναυπηγείων. 

Όσον αφορά την πρόσφατη απόφαση του Εφετείου που απέρριψε το αίτημα αναστολής για την απόφαση της Διαιτησίας, που επιδίκασε 150 εκατ. ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, αν και η αρχική απαίτηση της εταιρείας ήταν άνω του 1 δις. ευρώ, αυτή δεν βάζει κανένα εμπόδιο στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, υποστηρίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας.