13η σύνταξη: Δύο νέες κατηγορίες που τη δικαιούνται

85

Νέες κατηγορίες δικαιούχων θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Οι δικαιούχοι προσωρινής κύριας σύνταξης, όπως και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που εισπράττουν σύνταξη ή επίδοµα, συµπεριλαµβάνονται στους δικαιούχους της 13ης σύνταξης. Οπως αποκάλυψε, µάλιστα, ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, η 13η σύνταξη θα καταβληθεί την ερχόµενη ∆ευτέρα 20 Μαΐου στους λογαριασµούς όλων των συνταξιούχων.

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε χθες το απόγευµα στο νοµοσχέδιο των 120 δόσεωνκαι προβλέπει πως η 13η σύνταξη χορηγείται από το 2019 και για κάθε επόµενο έτος: 

  • σε όσους λαµβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου την 1η Μαΐου κάθε έτους και
  • σε όσους δικαιούνται την καταβολή κύριας σύνταξης µε ηµεροµηνία έναρξης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος που ανατρέχει στην 1η Μαΐου κάθε έτους.


Οπως έχει διευκρινίσει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, στους δικαιούχους συµπεριλαµβάνονται οι 22.000 συνταξιούχοι που εισπράττουν προσωρινή σύνταξη, οι οποίοι αναµένεται να λάβουν τώρα 13η σύνταξη µε βάση το ύψος της προσωρινής, και όταν εκδοθεί η οριστική, θα ακολουθήσει επανυπολογισµός. Επίσης, όσοι έχουν υποβάλει αίτηµα συνταξιοδότησης πριν από την 1η Μαΐου και θα δικαιούνται στο µέλλον κύρια σύνταξη, αλλά τώρα δεν εισπράττουν προσωρινή, θα πρέπει να λάβουν τότε αναδροµικά τη 13η σύνταξη που δικαιούνται.

Η 13η σύνταξη καταβάλλεται και στους δικαιούχους επιδοµάτων σύνταξης µε αιτία την αναπηρία, όπως επίσης και στους ανασφάλιστους υπερήλικες που εισπράττουν την παλιά σύνταξη ή το επίδοµα του νόµου Κατρούγκαλου. Πρόκειται για περίπου 34.000 δικαιούχους που λαµβάνουν σύνταξη ή επίδοµα ανασφάλιστου υπερήλικα έως 360 ευρώ και όλοι θα λάβουν 13η σύνταξη στο 100%. Βάση υπολογισµού αποτελεί το ποσό της ακαθάριστης µηνιαίας κύριας σύνταξης, ενώ ειδικά στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από µία κύριες συντάξεις ή/και επίδοµα σύνταξης µε αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης υπολογίζεται επί του αθροίσµατος τους.

Ειδικότερα:

  • α) Για ποσό έως και 500 ευρώ χορηγείται 13η σύνταξη στο 100%.
  • β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, χορηγείται 13η σύνταξη στο 70%.
  • γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ χορηγείται 13η σύνταξη στο 50%.
  • δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω χορηγείται 13η σύνταξη στο 30%.

Η 13η σύνταξη είναι ακατάσχετη, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ., υπόκειται στις κατά νόµο προβλεπόµενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του µηνός Μαΐου κάθε έτους.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!