GDPR: Δημοσιεύθηκε ο κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου βάσει του άρ. 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ

134

Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019 του καταλόγου με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου βάσει του άρ. 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ (Απόφαση 65/2018της Αρχής)

Η υπ’ αριθ. 65/2018 Απόφαση της Αρχής, με την οποία καταρτίστηκε, βάσει του του άρθρου 35 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ), αφού εφαρμόστηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 παρ. 6, ο μηχανισμός συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63 του ΓΚΠΔ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019. 

Ο εν λόγω κατάλογος ομαδοποιεί και εξειδικεύει περαιτέρω τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠΔ με παράθεση και ενδεικτικών παραδειγμάτων. Βασίζεται στο άρθρο 35 του ΓΚΠΔ και ιδίως στις παρ. 1 και 3 αυτού καθώς και στις εγκεκριμένες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου (WP248), τις οποίες συμπληρώνει και εξειδικεύει περαιτέρω. Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και δεν αίρεται ούτε μεταβάλλεται η υποχρέωση να διενεργείται ΕΑΠΔ σε κάθε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 35 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. 

Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,223264&_dad=portal&_schema=PORTAL


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα. 
Τηλ: 210 6475600. 
Φαξ: 210 6475628, 
contact@dpa.gr | www.dpa.gr
Αθήνα 15/5/2019 

Αριθ. Πρωτ.: 3488 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!