Αυτό αλλάζει στις αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων (ΦΕΚ)

61

Τροποποιήθηκε η διαδικασία αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) με απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Έτσι λοιπόν,η αλλαγή έχει να κάνει με την διάταξη που αναφέρει πως προϋπόθεση πως για τη συμμετοχή των Φορέων ως Υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των Φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Η Απόφαση αυτή λοιπόν ορίζει πως η ανωτέρω προϋπόθεση « λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον πληρούται και από τους δύο Φορείς, άλλως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης ολοκληρώνεται ΧΩΡΙΣ την προϋπόθεση αυτή».

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!