Γονική μέριμνα. Δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας -Προσφυγή στο δικαστήριο για τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας -Αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων

99

Ως γονείς, είστε υπεύθυνοι για την ανατροφή, την εκπαίδευση και την περιουσία των παιδιών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα νομικής αντιπροσώπευσής τους.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η μητέρα ασκεί αυτόματα τη γονική μέριμνα για το παιδί, όπως ακριβώς και ο παντρεμένος πατέρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γονείς αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη από κοινού.

Οι κανόνες για το κατά πόσο ένας ανύπαντρος πατέρας έχει αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Δείτε τους κανόνες που ισχύουν για τη γονική μέριμνα στη χώρα που σας αφορά:

Επιλέξτε χώρα:

Δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας

Κάθε χώρα της ΕΕ θεσπίζει τους δικούς της κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας. Οι εθνικές νομοθεσίες καθορίζουν:

  • ποιος θα έχει την επιμέλεια
  • αν η επιμέλεια θα είναι αποκλειστική ή κοινή
  • ποιος θα αποφασίζει για την εκπαίδευση του παιδιού
  • ποιος θα διαχειρίζεται την περιουσία του παιδιού, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα.

Ωστόσο, όλες οι χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να έχουν προσωπική σχέση και άμεση επαφή και με τους δύο γονείς, ακόμη κι αν αυτοί ζουν σε διαφορετικές χώρες.

Στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, είναι σημαντικό να προσδιορίζεται εάν το παιδί θα ζει αποκλειστικά με τον έναν γονέα ή και με τους δύο εκ περιτροπής. Μπορείτε μαζί με τον πρώην σύντροφό σας να αναζητήσετε μια αμοιβαία συμφωνία για το θέμα αυτό.

Προσφυγή στο δικαστήριο για τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας

Αν δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας και το δικαίωμα επικοινωνίας, πιθανόν να πρέπει να προσφύγετε στο δικαστήριο.

Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες (π.χ. εάν οι γονείς δεν ζουν στην ίδια χώρα), αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση μιας υπόθεσης γονικής μέριμνας είναι το δικαστήριο της χώρας όπου ζει συνήθως το παιδί.

Εφόσον συμφωνήσετε ρητά με τον σύζυγό σας, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση του διαζυγίου σας μπορεί επίσης να είναι το δικαστήριο που θα αποφασίσει για τα θέματα γονικής μέριμνας που συνδέονται με το διαζύγιό σας.

Το δικαστήριο αποφασίζει με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του παιδιού σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας και τις λεπτομέρειες όσον αφορά την επικοινωνία, και παράλληλα καθορίζει τον τόπο διαμονής του παιδιού.

Αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων

Οι δικαστικές αποφάσεις για τη γονική μέριμνα, που έχουν εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς να απαιτούνται επιπλέον διαδικασίες.

Η εκτέλεσή τους διευκολύνεται από μια τυποποιημένη διαδικασία.

Μάθετε πώς οι αποφάσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα, που λαμβάνονται σε μια χώρα της ΕΕ, μπορούν να αναγνωριστούν και να εφαρμοστούν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα γονικής μέριμνας μπορούν να σας βοηθήσουν για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας. Βρείτε τις κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις γαμικές διαφορές και τις διαφορές γονικής μέριμνας.

Εξαίρεση – Δανία

Οι κανόνες για τη γονική μέριμνα, π.χ. όσον αφορά τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση ή την εκτέλεση των αποφάσεων, δεν ισχύουν στη Δανία.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!