Δείτε πότε διπλασιάζονται οι αποδοχές της άδειας

77

Το δικαίωμα να ζητήσει τις διπλάσιες αποδοχές αδείας από αυτές που αρχικά δικαιούνταν έχει ένας εργαζόμενος υπό μια συγκεκριμένη συνθήκη.

Τις αποδοχές αδείας αυξημένες στο 100% (διπλάσιο) δικαιούται ο εργαζόμενος αν από υπαιτιότητα του εργοδότη δεν του χορηγηθεί η άδεια μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους. Το επίδομα άδειας ωστόσο δεν διπλασιάζεται

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!