ΕΦΚΑ: Για ποιους συνεχίζει να ισχύει η προαιρετική ασφάλιση και μετά την 1/1/17

234

Η προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων στον κλάδο ασθένειας σε είδος εξακολουθεί να έχει ισχύ και μετά την 1/1/17.

Ειδικότερα ισχύει όπως αναφέρεται και στο Γενικό Έγγραφο η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και δεν είναι ασφαλισμένοι για την ασθένεια να μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλοντας εισφορά ίση προς το 8,5% του ποσού της σύνταξής τους.

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr