Η Κομισιόν ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού το 2018

29

Τα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες καταδεικνύει η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού «διαχείρισης και απόδοσης» (2018 AMPR) που δημοσιεύθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η έκθεση, που ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων, αναφέρει ότι το 2018 ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνέβαλε και πάλι στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και έχει βοηθήσει την κινητοποίηση συνολικού ποσού άνω των 400 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) που αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ ως το 2020.

Επιπλέον, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής συνέβαλαν στη δημιουργία επιπλέον 1,3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην ΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια και επέτρεψαν σε 8,9 εκατομμύρια άτομα να αποκτήσουν νέα προσόντα.

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος το 2018, οι δαπάνες ενσωματώθηκαν σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ και συνολικά το 20,7% του προϋπολογισμού δαπανήθηκε για δράσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή.

Η έκθεση τέλος επιβεβαιώνει επίσης ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έτυχε ορθής διαχείρισης. Σημειώνεται ότι η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα και την ετήσια έκθεση για τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2018 και η οποία παρέχει μια επισκόπηση των ελέγχων που διεξάγονται σε ολόκληρη την Κομισιόν από την ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Καθορίζει επίσης τις συστάσεις που έχουν δοθεί, όλες οι οποίες έγιναν δεκτές, καθώς και τις ενέργειες των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων κινδύνων.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!