Ιατροί ΕΟΠΠΥ: Αναστέλλεται εν μέρει το μέτρο προσωρινού αποκλεισμού παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ (ΔΠΑ 1620/2018)

252

Συντρεχόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος και κατ’ εκτίμηση της σοβαρότητας των παραβάσεων

Πρόστιμο – Ιατροί Ε.Ο.Π.Π.Υ – Αναστέλλεται εν μέρει το μέτρο προσωρινού αποκλεισμού παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Π.Υ, συντρεχόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος και κατ’ εκτίμηση της σοβαρότητας των παραβάσεων.

ΔΠΑ Ν 1620/2018, 17ο Τμήμα

Η πρακτική της υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων και της κατ’ επανάληψη συνταγογράφησης  φαρμάκων εκτός δοσολογίας ή θεραπευτικού σχήματος, σε ασθενείς ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ, άγει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, που συνίστανται: α) σε χρηματικό πρόστιμο και β) σε προσωρινό αποκλεισμό από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η σχετική κύρωση υπαγορεύεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, που ανάγονται στην τήρηση εκ μέρους των ιατρών της νομοθεσίας που διέπει την ορθή συνταγογράφηση των φαρμάκων και στην ορθολογική χρήση των υφιστάμενων πόρων για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και, ως εκ τούτου, στη διασφάλιση του ασφαλιστικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας.

Οι λόγοι δε αυτοί επιβάλλουν την άμεση και επίκαιρη εκτέλεση των οικείων πράξεων επιβολής κυρώσεων, χορηγουμένης της αναστολής μόνο ως προς το σκέλος του προσωρινού αποκλεισμού του αιτούντος από την παροχή των υπηρεσιών του στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, που δεν έχει ήδη εκτελεστεί, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης του τελευταίου.

ΠΗΓΗlawspot.gr