Κούρεμα «μαμούθ» των οφειλών ζευγαριού από την Ρόδο

167

Mε την υπ’ αρίθμ. 57/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (εκούσια δικαιοδοσία) επιτεύχθηκε κούρεμα «μαμούθ» των οφειλών ενός ζευγαριού από την Ρόδο και ακυρώθηκε προηγούμενη απορριπτική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου για την ένταξή τους στο νόμο Κατσέλη περί υπεχρεωμένων νοικοκυριών.
Οι αιτούντες, που γεννήθηκαν τα έτη 1969 και 1979, αντίστοιχα, τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 10-11-2002, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, ενώ ο πρώτος είχε αποκτήσει και άλλο τέκνο από προηγούμενο γάμο του.
Διαμένουν με την οικογένειά τους σε ιδιόκτητη κατοικία και συγκεκριμένα, σε ένα διώροφο διαμέρισμα.
Ο πρώτος αιτών είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος η δε δεύτερη δεν εργάζεται. Από το έτος 2018 ο πρώτος λαμβάνει ως μισθό το καθαρό ποσό των 1.123,46 ευρώ, πλέον του ποσού των 53,33 ευρώ περίπου μηνιαίως για οικογενειακά επιδόματα. Η σύζυγός του δεν έχει οποιοδήποτε εισόδημα από εργασία, ενώ αντιμετωπίζει από το έτος 2010 σοβαρά προβλήματα υγείας.
Στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και συμπεριλαμβάνονται στα υπαγόμενα στη ρύθμιση του νόμου πρόσωπα.
Επίσης, αποδείχθηκε ότι είναι συγκύριοι της προαναφερομένης αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ο πρώτος αιτών είναι αποκλειστικός κύριος μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας και συγκύριος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του ενός αυτοκινήτου.
Οι συνολικές οφειλές τους σε τράπεζες ανέρχονται στις 250.000 ευρώ.
Το δικαστήριο με την απόφασή του ρυθμίζει κατά τρόπο οριστικό τα χρέη του πρώτου, υποχρεώνοντας αυτόν να καταβάλλει μηνιαίως, την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός και για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας, το ποσό των 220 € για την ικανοποίηση των πιστωτών του.
Ρυθμίζει ακόμη κατά τρόπο οριστικό τα χρέη της δεύτερης αιτούσας με ορισμό μηδενικών καταβολών προς τις καθ’ ων πιστώτριες επί πέντε έτη αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μηνός μετά την κοινοποίηση σ’ αυτήν της παρούσας.
Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων και τους επιβάλλει να καταβάλει σε μια τράπεζα για τη διάσωση του ιδανικού τους μεριδίου ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου επί της ως άνω κύριας κατοικίας τους, το ποσό των 10.656,91 €, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε οκτώ έτη και ενενήντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 111,01 € έκαστη.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Μανώλης Βλάχος.