Πάνω από 50% αυξήθηκαν τα κρούσματα απάτης με κάρτες πληρωμών! (πίνακες)

134

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος – Ποιές πληρωμές είναι πιο ευάλωτες

07:01, 22 Ιουνίου 2019 

  • Έκρηξη της απάτης στον τομέα των πληρωμών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των πληρωμών με κάρτες, που καταγράφηκε το 2018.

Ειδικότερα το 2018, σημειώθηκαν 147.317 κρούσματα απάτης με κάρτες πληρωμών, επί συνόλου 923.725.998 συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν. Το 2017 είχαν καταγραφεί 96.710 απάτες, επί συνόλου 728.802.359 συναλλαγών. Το 2016 σημειώθηκαν 62.230 κρούσματα απάτης επί συνόλου 523.130.314 συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν.

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει πως το 2018, οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 26,7%, σε σχέση με το 2017, τα κρούσματα απάτης αυξήθηκαν κατά 52,3%.

Επίσης, το 2017 οι συναλλαγές με κάρτες αυξήθηκαν κατά 42%, οι περιπτώσεις απάτης αυξήθηκαν κατά 55,4%.

Αριθμός των συναλλαγών απάτης ως προς το σύνολο των συναλλαγών

Ως προς την αξία των συναλλαγών προκύπτει ότι το 2018 η αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, ανήλθε σε 64,8 δισ. ευρώ και η αξία των συναλλαγών απάτης διαμορφώθηκε στο ποσό των 7,7 εκατ. ευρώ. Το 2017 η αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 59,8 δισ. ευρώ και οι συναλλαγές με απάτη ήταν 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 η συνολική αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ήταν 55,5 δις. ευρώ, και οι απάτες 5,3 εκατ. ευρώ.

Το 2018 σε σχέση με το 2017 καταγράφηκε αύξηση της αξίας των συναλλαγών κατά 8,4% και 21,3% στο ποσό της απάτης, ενώ το 2017 η αξία των συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε κατά 7,7% και το ποσό της απάτης αυξήθηκε κατά 20,2%.

Αξία των συναλλαγών απάτης ως προς το σύνολο των συναλλαγών

kartes2

Ποιές πληρωμές είναι πιο ευάλωτες

Αναλύοντας την απάτη ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες πληρωμών, παρατηρείται ότι τα περισσότερα περιστατικά απάτης εξακολουθούν να εκδηλώνονται στις εξ’ αποστάσεως (card not present) συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομείου/τηλεφώνου. Τα περιστατικά αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές αγορών προϊόντων σε εμπόρους του εξωτερικού με κάρτες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, όπως συνέβαινε και κατά τα προηγούμενα έτη.

Στην ελληνική αγορά η εφαρμογή του διεθνούς τεχνικού προτύπου 3D Secure από τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της εγχώριας διαδικτυακής απάτης σε χαμηλό επίπεδο.

Παρά την μεγάλη ποσοστιαία αύξηση των κρουσμάτων απάτης, η ΤτΕ θεωρεί ότι η αξία των συγκεκριμένων συναλλαγών, παραμένει μικρή, σε σχέση με τον όγκο των συναλλαγών.

Όπως αναφέρει, εξετάζοντας τα περιστατικά απάτης σε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών κατά το 2018 προκύπτει ότι ο δείκτης της έντασης της απάτης, που αφορά την αναλογία του αριθμού των περιστατικών απάτης και την αντίστοιχη αξία τους προς τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών εξακολουθεί να παραμένει στο επίπεδο του 0,01% – 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 8,5 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών και σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 6,5 χιλ. συναλλαγές.

Αυστηρότερος έλεγχος

Παράλληλα η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι ο συστηματικός έλεγχος των περιστατικών απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών καθίσταται αναγκαίος λόγω της μεταβολής των συναλλακτικών πρακτικών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η οποία έχει οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών προβαίνουν στη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων τους με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της εγκυρότητας των συναλλαγών.