Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Συγκριτικοί πίνακες παλαιών και νέων διατάξεων

113

Κατ’ άρθρον αντιπαραβολή των διατάξεων ισχύοντος και νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με βάση τους νόμους 4619 και 4620

Στις 11 Ιουνίου 2019, μόλις μία εβδομάδα μετά την κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων στη Βουλή των Ελλήνων, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Νόμοι 4619/2019 για την Κύρωση του Ποινικού Κώδικα (A’ 95) και 4620/2019 για την Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Α’ 96).

Και για τα δύο σημαντικά αυτά νομοθετήματα ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίστηκε η 1η Ιουλίου 2019.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών σχετικά με τις σημαντικές αυτές εξελίξεις, το Lawspot προχώρησε στην επικαιροποίηση του συγκριτικού πίνακα διατάξεων ανάμεσα στον ισχύοντα και τον νέο Ποινικό Κώδικα, και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η συντακτική ομάδα του Lawspot ευχαριστεί θερμά τους δικηγόρους Αλέξανδρο Μαντζούτσο, Βενιαμίν Μπατή και Μαρία Αγγελή για την επιμέλεια του σχετικού έργου για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι δύο εκδόσεις αποτελούν συστηματική αποτύπωση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σε μορφή πίνακα, με συγκριτική επισκόπηση των παλαιών και νέων ρυθμίσεων, προκειμένου ο ερμηνευτής και ο εφαρμοστής του δικαίου να έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν ανά πάσα στιγμή τις επιμέρους αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοθέτημα στο προηγούμενο νομικό καθεστώς.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος και με στόχο την αρτιότητά του, οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για διορθώσεις/βελτιώσεις είναι ευπρόσδεκτες.

Δείτε τον Συγκριτικό Πίνακα για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο Πίνακας για τον Ποινικό Κώδικα χωρίζεται σε τρία μέρη, στο Γενικό Μέρος (Πρώτο Βιβλίο Ποινικού Κώδικα) και στο Ειδικό Μέρος και τις Μεταβατικές Διατάξεις (Δεύτερο και Τρίτο Βιβλίο Ποινικού Κώδικα).

Δείτε αναλυτικά τον συγκριτικό πίνακα διατάξεων του Γενικού Μέρους και το Ειδικό Μέρος χωρισμένο σε Πρώτο και Δεύτερο Μέρος.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!