Προστασία πρώτης κατοικίας: Δήλωση στοιχείων επικοινωνίας και εκπροσώπησης των πιστωτών

132

Δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και εκπροσώπησης των πιστωτών στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία (ν. 4605/2019).

Κατεβάστε το πρότυπο αρχείο «Στοιχεία Πιστωτή» εδώ

Κατεβάστε το πρότυπο αρχείο «Στοιχεία Εκπροσώπων Πιστωτή» εδώ

www.keyd.gov.gr

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44916