Υπουργείο Εργασίας: Αυτοί είναι οι βάσιμοι λόγοι για απολύσεις εργαζομένων

81

Τους βάσμους λόγους που θα μπορούν να επικαλούνται οι επιχειρήσεις για τις απολύσεις εργαζομένων αναφέρει απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη. 

Οι επιχειρηματίες θα μπορούν να επικαλούνται, όταν συμπληρώνουν το έντυπο Ε6 – για την καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) – στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη,τον βάσιμο λόγο από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές:

– Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,

– Συμπεριφορά του εργαζομένου και

– Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης


Τι αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Εργασίας

“Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α’ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», και δεδομένου ότι, διαπιστώνεται η ανάγκη της ομαλής μετάβασης και προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις νέες διαδικασίες, σας ενημερώνουμε ότι, κατά την τακτική διακοπή την Τετάρτη 12.6.2019, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση). Συγκεκριμένα, προστίθεται νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α’ 5) ως εξής:

«1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,

2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και

3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.»”

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!