ΑΠΔΠΧ: Επίπληξη σε διαχειριστή πολυκατοικίας για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ιδιοκτήτη διαμερίσματος

153

Μη ενημέρωση για τη χρήση δεδομένων ως αποδεικτικών στοιχείων σε πειθαρχική αναφορά

Επίπληξη σε διαχειριστή πολυκατοικίας για μη ενημέρωση ιδιοκτήτη διαμερίσματος για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων απηύθυνε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η υπόθεση αφορά σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας, ο οποίος κατήγγειλε τον διαχειριστή της ότι προσκόμισε και κατέθεσε, στο πλαίσιο υποστήριξης πειθαρχικής αναφοράς στην υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο καταγγέλων (Πολεμικό Ναυτικό), αντίγραφα των εξοφλητικών αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών του διαμερίσματός του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή του.

Όπως υποστήριξε ο καταγγέλων, ο διαχειριστής, εκθέτοντας στοιχεία αντιπαραθέσεων που έλαβαν χώρα στην πολυκατοικία που διαμένουν και προσκομίζοντας αποδείξεις κοινοχρήστων δαπανών που έφεραν την ημερομηνία καταβολής με την υπογραφή της συζύγου, γνωστοποίσε στην υπηρεσία του προσωπικά του δεδομένα, όπως το ύψος των οφειλών του, τον χρόνο καταβολής των κοινοχρήστων δαπανών και στοιχεία της ακίνητης ιδιοκτησίας του, για σκοπό άσχετο από τον σκοπό της τήρησής τους, και χωρίς τη συναίνεσή του.

Η απόφαση της Αρχής

Η Αρχή έκρινε ότι η εκ μέρους του διαχειριστή προσκόμιση και κατάθεση στη Διεύθυνση Προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού των αντιγράφων των εξοφλητικών αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών του διαμερίσματος του καταγγέλλοντος έγινε νομίμως για την υποστήριξη της πειθαρχικής αναφοράς του σε βάρος του.

Η εν λόγω επεξεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της ικανοποίησης του εννόμου συμφέροντος του διαχειριστή της πολυκατοικίας (βλέπε άρθρο 6 παρ. 2 στοιχ. στ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), συνεπώς δεν απαιτείται η συγκατάθεση του καταγγέλλοντος για την επεξεργασία αυτή.

Ωστόσο, ο καταγγελλόμενος διαχειριστής δεν ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ως όφειλε, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, ότι προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο τα συνέλεξε, και ειδικότερα για την υποστήριξη της πειθαρχικής αναφοράς σε βάρος του.

Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να απευθύνει επίπληξη στον διαχειριστή με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β΄ του ΓΚΠΔ.

Δείτε την απόφαση 16/2019.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!