Απορρίφθηκε η αγωγή μητέρας που διεκδικούσε από την κόρη της την επιστροφή ενός ακινήτου λόγω… αχαριστίας!

150

Με απόφαση, που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, απορρίφθηκε η αγωγή που άσκησε μια ηλικιωμένη μητέρα στρεφόμενη κατά της κόρης της με αίτημα να ακυρωθεί η δωρεά ενός ακινήτου που της έκανε, λόγω αχαριστίας!
Σύμφωνα συγκεκριμένα με την διάταξη του άρθρου 505 ΑΚ ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στον δωρητή, στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει τον δωρητή.
Ως «αχαριστία» κατά την ως άνω διάταξη η οποία δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς, θεωρείται η βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που αποτελεί παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας που επικρατούν στην κοινωνία και οφείλεται σε υπαιτιότητα του, προσβάλλει δε άμεσα αγαθά του δωρητή.
Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 509 παρ.1 ΑΚ η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με άτυπη σχετική δήλωση του δωρητή προς τον δωρεοδόχο, συνεπώς και με αγωγή, τα δε αποτελέσματα της ανάκλησης επέρχονται ευθύς ως περιέλθει η δήλωση σε αυτόν περί ανακλήσεως και εφόσον ο λόγος της ανάκλησης είναι αληθινός και δύναται να δικαιολογήσει την ανάκληση.
Στην προκείμενη υπόθεση, η μητέρα διατείνεται ότι δώρισε στην εναγόμενη κόρη της μια μονοκατοικία δύο ορόφων.
Υποστηρίζει ότι η κόρη της άρχισε να επιδεικνύει επιθετική και απαξιωτική συμπεριφορά απέναντί της, κατηγορώντας την σε συγγενείς και φίλους ότι δημιουργεί προβλήματα στην οικογενειακή της ζωή και ότι έπαψε να ενδιαφέρεται για την διατροφή και την φροντίδα της παρά την προχωρημένη ηλικία της και την κλονισμένη κατάσταση της υγείας της.
Υποστηρίζει ότι δεν της ανταπέδωσε κατ’ ελάχιστον την αγάπη και την φροντίδα, αποδεικνύοντας το καθημερινά και βεβαίως όταν της δώρισε την οικία της, προκειμένου να βελτιώσει την ζωή της.
Η κόρη απέκρουσε την αγωγή λέξη προς λέξη και στο σύνολό της ως τυπικά και ουσιαστικά μη νόμιμη, αβάσιμη, αναληθής και μη αποδεδειγμένη και νόμω αβάσιμη και δικονομικά απαράδεκτη και αντίθετη στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη.
Τόνισε ότι το ακίνητο της δόθηκε με συμβόλαιο γονικής παροχής ημιτελής και στα μπετά και στην συνέχεια με δάνειο που έλαβε την αποπλήρωσε το 2017.
Τόνισε ότι το ακίνητο δεν αποτελούσε δωρεά αλλά παροχή της μητέρας της και του εκλιπόντα πατέρα της για την δημιουργία οικογενειακής αυτοτέλειας.
Η κόρη εκπροσωπείται από τον δικηγόρο κ. Μανώλη Βλάχο.