Ασφαλιστικός Οδηγός εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2018 από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

153

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Ασφαλιστικός Οδηγός εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2018.

Τον οδηγό συνέταξε ο σύμβουλος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με τη συνδρομή της ασφαλιστικής συμβούλου ΔΣΑ Αγγελικής Πλατή.

Στον οδηγό παρέχονται χρήσιμες οδηγίες με παρουσίαση της πλατφόρμας, με απλό τρόπο και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

Στην πορεία θα υπάρξει ενημέρωσή του με τυχόν νεότερα ερωτήματα, απορίες ή και λάθη της εκκαθάρισης που θα προκύπτουν από σχετικές παρατηρήσεις.

Όπως αναφέρει στον πρόλογο ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, παρά τις γνωστές σε όλους παρεμβάσεις του δικηγορικού σώματος, η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έλαβε χώρα την 9η Ιουλίου 2019, με μεγάλη καθυστέρηση, ακόμη και σε σχέση με την περσινή εκκαθάριση 2017 που έλαβε χώρα την 2α Μαΐου 2018.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό, η εκκαθάριση φέτος είναι μοναδική και περιλαμβάνει και τους παραλλήλως ασφαλισμένους (πχ. εμμίσθους δικηγόρους), ενώ πέρσι η εκκαθάριση γι’αυτή τη μερίδα των ασφαλισμένων είχε γίνει το Νοέμβριο 2018.

Τι είναι εκκαθάριση εισφορών και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο:

Η εκκαθάριση γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4387/2016 και στις 61502/3399/31-12-2016, 61502/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ τ.Β΄4330) Αποφάσεις ΥΠΕΚΑΑ.

Περί της εκκαθαρίσεως προβλέπουν οι ακόλουθες εγκύκλιοι: 21/2018 ΕΦΚΑ , 45/2018 ΕΦΚΑ και 50/2018 ΕΦΚΑ.

Η εκκαθάριση γίνεται διότι τα ειδοποιητήρια του 2018 έχουν υπολογιστεί με βάση το εισόδημα (Κ.Φ.Α. + ασφ.εισφορές) του 2016, ενώ θα έπρεπε να είχαν υπολογιστεί κατά Νόμο, με βάση το εισόδημα του 2017.

Κατά συνέπεια με την εκκαθάριση υπολογίζονται εκ νέου οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ με βάση το σωστό εισόδημα (του 2017), ως καταβλητέες εισφορές και αφού αφαιρεθούν οι καταβολές (μέσω ΔΙΑΣ ή/και Γραμματίων Προκαταβολής) προκύπτει το προϊόν εκκαθάρισης, είτε χρεωστικό είτε πιστωτικό.

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό στο dsa.gr

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!