Διαρροή λίστας υπόπτων φοροδιαφυγής του ΣΔΟΕ στον Tύπο – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

81

Τα όργανα του Δημοσίου οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για δημόσια έγγραφα – στοιχεία (ΔΠΑ 2390/2019)

Διαρροή στον τύπο λίστας υπόπτων φοροδιαφυγής του Σ.Δ.Ο.Ε. – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

ΔΠΑ 2390/2019, 17ο Τμήμα

Τα όργανα του εναγόμενου Δημοσίου οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για δημόσια έγγραφα – στοιχεία (λίστα του Σ.Δ.Ο.Ε. με ονομαστικά στοιχεία παραγόντων της Αυτοδιοίκησης που ελέγχονται για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και αδικαιολόγητο πλουτισμό).

Σε κάθε, δε, περίπτωση, η Διοίκηση πρέπει να λαμβάνει τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής απόρρητων εγγράφων και πληροφοριών σε τρίτους.

Μία τέτοια παράνομη γνωστοποίηση απόρρητων υπηρεσιακών έγγραφων και πληροφοριών του Σ.Δ.Ο.Ε. στον Tύπο, έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της επαγγελματικής και κοινωνικής υπόστασης των προσώπων αυτών και τη μείωση της προσωπικότητάς τους, στοιχειοθετούμενης κατ’ αυτό της ηθικής τους βλάβης.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!